26.03.2019 / Wiadomości

Jeszcze więcej edukacji prawnej mieszkańców Warszawy

Dzisiaj Prezydent miasta stołecznego Warszawy Rafał Trzaskowski oraz Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie adw. Mikołaj Pietrzak podpisali list intencyjny dotyczący rozszerzenia dotychczasowych wspólnych działań edukacyjnych oraz przekształcenia projektów pilotażowych w regularną siatkę zajęć w szkołach. Skorzystają także seniorzy, dla których miasto razem z warszawskimi adwokatami zorganizuje „Akademię Prawa dla Seniorów”.

Od 100 lat adwokaci Izby Adwokackiej w Warszawie uczestniczą w społecznym życiu stołecznego miasta. Edukują, bronią i wspierają Warszawiaków. Izba Adwokacka w Warszawie świętuje w tym roku swoje 100-lecie i chce w tym jubileuszowym roku jeszcze bardziej zintensyfikować edukację prawną mieszkańców stolicy. Chodzi o edukację różnych pokoleń:. dzieci, młodzieży i seniorów. Chcemy w zakresie edukacji prawnej z programów pilotażowych przejść do programów systemowych – mówił podczas konferencji Dziekan ORA w Warszawie adw. Mikołaj Pietrzak.

Od 2016 r. m.st. Warszawa i Izba Adwokacka w Warszawie wspólnie zrealizowali projekty „Adwokat przydaje się w życiu” w 60 warszawskich szkołach. Wzięło w nim udział ponad 12 000 uczniów i ponad 100 adwokatów). W projekcie „Dzieciaki adwokat – kto to taki” realizowanym od 2017 r. w 34 warszawskich przedszkola, wzięło udział ponad 782 przedszkolaków i 38 adwokatów.

– Podpisanie listu intencyjnego jest potwierdzeniem zintensyfikowania współpracy m.st. Warszawy z Izbą Adwokacją w Warszawie w zakresie edukacji prawnej warszawiaków, która będzie bardziej systemowa– mówi Rafał Trzaskowski, prezydent stolicy i dodaje – Chcemy budować świadomość prawną wśród młodych ludzi, ale i seniorów. Realizacja wspólnych programów edukacyjnych umożliwi poszerzenie wiedzy wybranych grup społecznych.

W najbliższej przyszłości planowane są projekty: „Mowa nienawiści, aspekty prawne” (dedykowany dla szkół ponadpodstawowych praz klas 7 i 8 szkół podstawowych) oraz „Akademia prawa dla seniorów”(dedykowany dla seniorów). Projekt skierowany będzie do seniorów warszawskich i będzie dotyczył zagadnień prawnych interesujących dla seniorów, takich jak ubezpieczenia społeczne, (emerytura, renta), dziedziczenie, czy renta dożywotnia a odwrócony kredyt hipoteczny.

Podczas spotkania dziekan ORA w Warszawie zapowiedział zawnioskowanie o nadanie jednej z warszawskich ulic imienia wybitnej adwokatki, Anieli Steinsbergowej.

Aniela Zofia Steinsbergowa (1896-1988) 

Jedna z pierwszych kobiet-adwokatów, obrończyni w procesach politycznych, współzałożycielka Komitetu Obrony Robotników. 

Była członkiem PPS. Podejmowała się obrony komunistów i robotników. W czasie II wojny światowej zaangażowana była w pomoc uciekającym z getta Żydom. Po wojnie pracowała w Biurze Prawnym Prezydium Rady Ministrów. Wystąpiła z PZPR w 1955 r. W pracy adwokackiej zaangażowana była w obronę żołnierzy AK i działaczy opozycyjnych. W kwietniu 1968 ministerstwo sprawiedliwości wszczęło przeciw niej postępowanie, blokując jej możliwość wykonywania zawodu i ostatecznie w 1970 r. zmuszając ją do przejścia na emeryturę. Była jedną z inicjatorek Listu 59, przeciwko projektowi zmian w Konstytucji PRL. 

Była członkiem – założycielem komitetu Obrony Robotników. W 1980 sygnowała wraz z adw. Ludwikiem Cohnem, Edwardem Lipińskim i Zbigniewem Romaszewskim „Raport Madrycki o przestrzeganiu praw człowieka i obywatela w Polsce”. W grudniu 1980 r. była jedna z inicjatorek Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania. Angażowała się w przygotowania do obrony członków KOR, a w 1984 r. pod protekcją Episkopatu Polski uczestniczyła w rozmowach na temat warunków uwolnienia więźniów politycznych.