Prawa konsumentów w przewozie lotniczym i w turystyce – zaproszenie na konferencję

Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego oraz Instytut Prawa Lotniczego i Kosmicznego zapraszają na konferencję naukową Prawa konsumentów w przewozie lotniczym i w turystyce, która odbędzie się w dniu 28 marca 2019 r. w auli 58 (aula Falandysza) na Uczelni Łazarskiego.

Konferencja o znaczącym tytule dotyczącym szeroko rozumianej ochrony konsumenta ma na celu nie tylko przybliżenie wprowadzanych zmian i wskazanie ich praktycznego wymiaru, ale również pogłębioną refleksję, czy, a jeśli tak, to w jakim kierunku powinny zmierzać zmiany w prawie ochrony konsumentów, czy przepisy przyczyniają się do sprawności postępowania, czy też jego sprawność pozostaje przede wszystkim w rękach sędziów i stron. Kreując zmiany legislacyjne nie można abstrahować od tego, że mają one służyć praktykom. Stąd idea konferencji, która ma służyć jako swoista platforma wymiany doświadczeń w zakresie skutecznego wykorzystania oferowanych przez prawo instrumentów.

Konferencja będzie okazją do odpowiedzi na podstawowe pytania płynące od przedstawicieli różnych środowisk: czy i jakie zmiany mogą usprawnić skuteczność dochodzenia roszczeń przez konsumentów, czy wprowadzone zmiany były konieczne, czy wreszcie proponowane rozwiązania zmierzają w dobrym kierunku. Stąd wśród prelegentów nie zabraknie przedstawicieli reprezentujących różne środowiska, których zainteresowania naukowe i praktyczne związane są z szeroko rozumianą problematyką ochrony konsumentów.

Umiejętne połączenie zagadnień odnoszących się do teorii, jak też praktyki będzie jednocześnie okazją mającą na celu sprzyjać integracji środowisk prawniczych.

Otwarcie konferencji 9:00 – 9:15

Rektor Uczelni Łazarskiego – prof. nadzw. dr hab. Maciej Rogalski

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego – prof. nadzw. dr hab. Anna Konert, Dyrektor Instytutu Prawa lotniczego i kosmicznego w Uczelni Łazarskiego

Przedstawiciel Adwokatury

Panel lotniczy 9:15 – 11:00

Moderator: prof. nadzw. dr hab. Anna Konert – Dziekan Wydziału Prawa
i Administracji Uczelni Łazarskiego, Dyrektor Instytutu Prawa lotniczego i kosmicznego w Uczelni Łazarskiego

9:15 – 9:35
Renata Piwowarska – Dyrektor Komisji Ochrony Praw Pasażerów ULC
„Nowa instytucja Rzecznika Praw Pasażera”

9:35 – 9:55
r. pr. Anna Burchacińska-Mańko – MMM Legal
„Nowelizacja ustawy Prawo lotnicze”

9:55 – 10:15
r. pr. Elżbieta Tyszka – Givt Sp. z o.o.
„Strajki linii lotniczych w kontekście nadzwyczajnych okoliczności wyłączających odpowiedzialność przewoźnika lotniczego za zakłócony lot”

10:15 – 10:35
adw. Ewa Owedyk – Okręgowa Rada Adwokacka – Sekcja Prawa Lotniczego
„Wykorzystanie i ochrona danych dotyczących przelotu pasażera w świetle najnowszych regulacji prawa unijnego i krajowego”

10:35-10:50 Panel dyskusyjny

Przerwa kawowa 10:50– 11:15

Panel turystyczny 11:15 – 16:00

Moderator: dr Małgorzata Sekuła – Leleno, Uczelnia Łazarskiego

11:15 – 11:35
Marek Kamieński – biegły sądowy z zakresu sportu i turystyki
,,Biegły w sprawach turystyki”

11:35 – 11:55
prof. dr hab. Hanna Zawistowska – Katedra Turystyki, Szkoła Główna Handlowa
,,Ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych – jako instrument ochrony praw konsumenta”

11:55 – 12:15
r. pr. dr Dominik Borek, wicedyrektor Departamentu Turystyki Ministerstwo Sportu i Turystyki
,,Wdrożenie dyrektywy 2015/2302 jako proces do zapewnienia należytej ochrony podróżnym”

12:15 – 12:35
r. pr. Aleksandra Falana – Ceret Grzywaczewska Kancelaria Radców Prawnych
,,Dochodzenie roszczeń za nienależyte wykonanie umowy o udział w imprezie turystycznej na gruncie nowej ustawy”.

Przerwa Obiadowa 12:35 – 13:35

13:35 – 13:55
r. pr. Edyta Michalak – MMM Legal
,,Prawa i obowiązki podróżnych pod rządami obecnie obowiązującej Ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, a prawa i obowiązki klientów pod rządami poprzednio obowiązującej Ustawy o usługach turystycznych – porównanie”

13:55 – 14:15
Maciej Nykiel – Prezes Neckermann Polska Biuro Podróży
Sp. z o.o.
„Prawa pasażerów w codziennej praktyce: case study biura podróży”

14:15 – 14:35
Renata Mentlewicz – Dyrektor Biura Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego
,,Turystyczny Fundusz Gwarancyjny”

14:35 – 14:55 Panel dyskusyjny

Zamknięcie i podsumowanie konferencji 15:00