09.10.2018 / Aktualności

World City Bar Leaders Conference w Chicago

W dniach 26 – 29 września br. odbyła się w Chicago w USA kolejna z cyklu (WCBL). WCBL to organizacja skupiająca przedstawicieli samorządów prawniczych z najważniejszych miast świata. Służy zacieśnianiu kontaktów pomiędzy środowiskami prawniczymi największych izb na świecie oraz wypracowywaniu wspólnych stanowisk w sprawach ważnych z perspektywy zadań adwokatury. Od 2017 roku do tego zaszczytnego grona należy także Izba Adwokacka w Warszawie. Warszawskie samorządy podczas konferencji reprezentowali adw. Mikołaj Pietrzak, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej oraz r.pr.

prof. Monika Całkiewicz, wicedziekan Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie. Wspólne wyjazdy warszawskich samorządów to efekt bardzo dobrej współpracy obu izb, aktywnie podejmowanej przez dziekanów – adw. Mikolaj Pietrzak i r.pr.

Włodzimierz Chróścik.

 

W tegorocznej konferencji wzięło udział ponad 30 przedstawicieli 13 samorządów prawniczych z najważniejszych miast, stanowiących centra finansowe i biznesowe świata, takich jak Frankfurt, Paryż, Amsterdam, Londyn, Warszawa, Szanghaj, Montreal, Chicago, Barcelona, Hongkong, Pekin, Bruksela i Tokio.

Kongres poświęcony był zagadnieniom dotyczącym niezawisłości sędziowskiej, dostępu do sądu i wpływie sztucznej inteligencji na pracę prawników.

Dla warszawskich samorządów, adwokackiego i radcowskiego, kongres był kolejnym po wspólnie zorganizowanym przed tygodniem kongresem FBE w Warszawie – przykładem bardzo dobrej współpracy obu samorządów w zakresie nawiązywania międzynarodowych kontaktów prawniczych i ułatwiania warszawskim prawnikom dostępu do międzynawowych organizacji prawniczych. Oba samorządy zgodnie podkreślają, iż aktywność w tym zakresie jest szczególnie ważna w dobie międzyjurysdykcyjnej i transgranicznej działalności prawniczej, którą podejmują warszawscy adwokaci i radcowie prawni.

Z radością przypomnijmy także, iż obie izby w przyszłym roku będą w Warszawie współgospodarzami kolejnej konferencji WCBL, na którą już dzisiaj zapraszamy.

Reprezentanci warszawskich samorządów składają na ręce Organizatorów chicagowskiej konferencji serdeczne wyrazy podziękowania za gościnność i wspaniałą organizację konferencji.