05.10.2018 / Wiadomości

Dyżury adwokackie w dniach Wyborów Samorządowych

Dyżury adwokackie w dniach Wyborów Samorządowych

Adwokaci Izby Adwokackiej w Warszawie,

na prośbę Pana Prezesa adw. Jacka Treli zwracamy się do Członków Izby o rozważenie możliwości pełnienia dyżurów adwokackich w dniach wyborów samorządowych (21.X i 4.XI b.r.). Podczas tychże świadczyliby Państwo nieodpłatnie pomoc w kwestiach związanych z prawem wyborczym i z przebiegiem wyborów w poszczególnych komisjach wyborczych. Dyżury mogłyby się odbywać w kancelariach, względnie pod numerem telefonu lub adresem e-mail.

NRA prześle wykazy adwokatów chcących pełnić dyżury do Komitetu Obywatelskiego przy Panu Prezydencie Lechu Wałęsie, który zajmuje się monitorowaniem przebiegu wyborów. Adwokaci, którzy zgłoszą się do pełnienia dyżurów nie muszą czekać na oficjalne potwierdzenia, albowiem same zgłoszenia będą wystarczające.

Zgłoszenia należy kierować na adres: biuro.prasowe@nra.pl