Wielkanocne spotkanie Koła Adwokatów Emerytów i Rencistów

W dniu 20 marca 2024 r. o godzinie 16:00 w Sali im. H. Krajewskiego w siedzibie ORA w Warszawie odbyło się spotkanie Wielkanocne Koła Adwokatów Emerytów i Rencistów.

Jak co roku była to okazja do złożenia sobie świątecznych życzeń i miłych rozmów przy świątecznym stole, zastawionym w sali im. Henryka Krajewskiego. Spotkanie otworzył Przewodniczący Koła adw. Marek Szelenberger i dziekan ORA w Warszawie adw. Mikołaj Pietrzak, którzy skierowali do zebranych słowa świątecznych życzeń.

Członkiniom i Członkom Koła w spotkaniu towarzyszyli m. in.: adw. Mikołaj Pietrzak – Dziekan ORA w Warszawie, adw. Marek Szelenberger – Przewodniczący Koła, adw. Andrzej Orliński – były Dziekan ORA w Warszawie, adw. Joanna Tkaczyk-Lipnicka – Zastępca Członka ORA w Warszawie, adw. Monika Rajska – Przewodnicząca Komisji Integracji Środowiskowej, Kultury i Sportu oraz ks. Radosław Wołkowycki z Kościoła Św. Anny w Warszawie.