Wielkanocne spotkanie Koła Seniorów

W dniu 22 marca 2024 r. o godz. 16:00 w Sali Klubowej w siedzibie ORA w Warszawie odbyło się spotkanie Wielkanocne Koła Seniorów przy ORA w Warszawie.

Jak co roku była to okazja do złożenia sobie świątecznych życzeń i miłych rozmów przy świątecznym stole, zastawionym w sali klubowej w siedzibie ORA w Warszawie.

Spotkanie otworzyła Przewodnicząca Koła adw. Ewa Fajfer i dziekan ORA w Warszawie adw. Mikołaj Pietrzak, którzy skierowali do zebranych słowa świątecznych życzeń.

W spotkaniu udział wzięli Członkinie i Członkowie Koła.