23.02.2022 / Wiadomości

Wicedziekan ORA  w Warszawie na spotkaniu z Komisjami PE w sprawie praworządności 

22 lutego 2022 r. delegacja europarlamentarzystów z Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości oraz Spraw Wewnętrznych (LIBE) i Spraw Konstytucyjnych (AFCO) spotkała się w Warszawie w Polskim Biurze Parlamentu Europejskiego z przedstawicielami m. in. środowiska adwokackiego, Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” oraz  Stowarzyszenia Prokuratorów „Lex Super Omnia”. To części cyklu spotkań, które w dniach  21 -23 lutego br. Komisja odbywa w Polsce z przedstawicielami władzy wykonawczej, ustawodawczej, przedstawicielami samorządów prawniczych oraz organizacjami pozarządowymi. 

W ramach prowadzonych spotkań europarlamentarzyści chcą poznać bieżącą sytuację w Polsce m. in. w zakresie przestrzegania praworządności, w ramach otwartej procedury zainicjowanej w oparciu o art. 7 Traktatu o Unii Europejskiej.

W spotkaniu z Komisjami PE Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie i środowisko adwokackie naszej izby reprezentował Wicedziekan adw. Aleksander Krysztofowicz.

W swoim wystąpieniu Wicedziekan ORA w Warszawie zwrócił uwagę na rolę niezależnej Adwokatury w obronie praw i wolności obywatelskich w Polsce, a także rolę adwokatów w obronie niezależnych sądów i niezawisłych sędziów.

Podkreślił zaangażowanie adwokatów w obronie niezależności sądów i podejmowane działania w obronie sędziów przed Izbą Dyscyplinarną. Opisał przypadki nieprzyjemności i trudności z jakimi spotykają się stając w obronie praworządności, poczynając od skarg, a kończąc na internetowej nienawiści i groźbach. Wskazał również, że zaprezentowane przez środowiska polityczne projekty ustaw nadal nie rozwiązują sytuacji. 

Inni przedstawiciele samorządów prawniczych w tym m. in. prok. Katarzyna Kwiatkowska przedstawiła zmiany ustrojowe w prokuraturze, jakie przeprowadzone zostały na przestrzeni ostatnich lat wspominając o zdegradowaniu 124 prokuratorów, którzy zastąpieni zostali oskarżycielami  z mniejszym doświadczeniu zawodowym jak również opisując własne doświadczenia nagłej delegacji do odległego miasta i postępowań sądowych z kierownictwem Prokuratury Krajowej.

W spotkaniu wzięła również udział przedstawicielka Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia Joanna Hetnarowicz – Sikora, która przedstawiła przedstawicielom Parlamentu Europejskiego okoliczności jej zawieszenia przez Ministra Sprawiedliwości, w związku z działalnością orzeczniczą.

Spotkanie pozwoliło członkom delegacji na możliwe wieloaspektowe  zapoznanie się z sytuacją polskich środowisk prawniczych, umożliwiających przekazywanie danych do przygotowania przez Parlament Europejski raportu o przestrzeganiu praworządności w naszym kraju.