21.02.2022 / Wiadomości

Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa V Wydział Rodzinny i Nieletnich zwraca się z prośbą o wskazanie kandydata na opiekuna prawnego dla ubezwłasnowolnionego całkowicie

Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa V Wydział Rodzinny i Nieletnich zwraca się z prośbą o wskazanie kandydata na opiekuna prawnego dla ubezwłasnowolnionego całkowicie. 

Prosimy, aby zgłoszenia były kierowane na adresy: k.plaskota@ora-warszawa.com.pl i anna.stepniakowska@ora-warszawa.com.pl

pełna treść pisma