24.02.2022 / Wiadomości

Ukraina – wsparcie prawne dla osób w Polsce

Koleżanki i Koledzy,

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie, włączając się we wspólną inicjatywę Naczelnej Rady Adwokackiej i wszystkich Izb Adwokackich w Polsce, zaprasza do kontaktu wszystkich członków naszej Izby, którzy chcą udzielać wsparcia prawnego osobom dotkniętym wojną w Ukrainie.

Akcją z ramienia ORA w Warszawie koordynuje adw. dr Łukasz Chojniak, członek ORA w Warszawie, ściśle współpracując w tym zakresie z adw. Sylwia Gregorczyk-Abram – koordynatorką ds. kontaktów z NGO. Inicjatywa ma obejmować zapewnienie bezpłatnego wsparcia prawnego w niezbędnym zakresie osobom potrzebującym jej w Polsce, w związku z działaniami wojennymi.

Wszystkie osoby zainteresowane z naszej izby prosimy o zgłoszenia za pomocą formularza: https://forms.gle/EszHHUAJ3RPsHJ9RA

Okażmy solidarność naszą profesjonalną prawną pomocą!