24.09.2020 / Wiadomości

Zebranie Adwokatów Emerytów i Rencistów – wybrani delegaci na Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Warszawie

W dniu dzisiejszym odbyło się zebranie Emerytów i Rencistów niewykonujących zawodu adwokata, w celu wyboru delegatów na Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Warszawie w 2020 r. 

W spotkaniu wzięło udział 19 adwokatów, w związku z czym zostało wybranych trzech delegatów. Zostali nimi:

  1. adw. Stanisław Gruca
  2. adw. Leon Krysztofowicz
  3. adw. Henryk Romańczuk