24.09.2020 / Wiadomości

Zebranie adwokatów niewykonujących zawodu – wybrani delegaci na Zgromadzenie Izby Adwokackiej 2020 r.

 

W dniu dzisiejszym odbyło się zebranie adwokatów niewykonujących zawodu, w celu wyboru delegatów na Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Warszawie w 2020 r. 

W spotkaniu wzięło udział 172 adwokatów, w związku z czym zostało wybranych 34 delegatów. Zostali nimi:

 1. adw. Agata Ambroziewicz
 2. adw. Andrzej Bieńkowski
 3. adw. Agnieszka Błażowska-Siódmak
 4. adw. Filip Byczkowski
 5. adw. Andrzej Delgado
 6. adw. Jakub Derulski
 7. adw. Paulina Gasińska
 8. adw. Stefan Gintowt
 9. adw. Klaudia Górska
 10. adw. Emilia Górska-Krysztofowicz
 11. adw. Agnieszka Grzelak
 12. adw. Eliza Gużewska
 13. adw. Krzysztof Komorowski
 14. adw. Maciej Krzysiak
 15. adw. Michał Kuliński
 16. adw. Marcin Kurzynowski
 17. adw. Łukasz Latos
 18. adw. Jakub Łazor
 19. adw. Jakub Łosoś-Czernicki
 20. adw. Dariusz Okolski
 21. adw. Mateusz Pilich
 22. adw. Piotr Polak
 23. adw. Monika Rajska
 24. adw. Maciej Rembowski
 25. adw. Małgorzata Sander
 26. adw. Mariusz Sanocki
 27. adw. Klaudyna Sołtysińska
 28. adw. Wojciech Trybowski
 29. adw. Jadwiga Tryniecka
 30. adw. Magdalena Tyka-Jabłońska
 31. adw. Magdalena Wojciechowska
 32. adw. Agnieszka Wolińska
 33. adw. Rafał Zadrożny
 34. adw. Ludwik Żukowski