31.08.2020 / Wiadomości

Zarządzenie Nr 66/2020 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Piasecznie z dnia 26 sierpnia 2020 roku w sprawie organizacji pracy Sądu Rejonowego w stanie epidemii