Komunikat Prezydium ORA w Warszawie w sprawie rekomendacji NRA dotyczącej powstrzymania się od organizacji zgromadzeń izb adwokackich

Naczelna Rada Adwokacka w uchwale z 27 sierpnia 2020 r. rekomenduje okręgowym radom adwokackim rozważenie powstrzymania się od organizacji zgromadzeń izb adwokackich do czasu, „w którym racjonalnie oceniany stan zagrożenia dla życia i zdrowia adwokatów-członków izb umożliwiał będzie przeprowadzenie zgromadzeń bez stwarzania przekraczającego społecznie akceptowany poziom ryzyka dla życia i zdrowia uczestników zgromadzeń oraz członków ich rodzin, a także generowania niebezpieczeństwa naruszenia ekonomicznych podstaw egzystencji adwokatów”. (cytat za uchwałą nr 97/2020 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 27 sierpnia 2020 r.)

Ponadto NRA postanowiła wystąpić z inicjatywą ustawodawczą, w której m.in. uwzględnione zostanie przedłużenie kadencji organów adwokatury.

Prezydium ORA w Warszawie w związku z powyższą uchwałą NRA informuje, iż Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie nie zaprzestała koniecznych działań nad przygotowaniem sprawozdawczo – wyborczego Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Warszawie, które planowane jest obecnie w formie tradycyjnej w hali H1 w lokalizacji EXPO XXI w Warszawie 17 października 2020 roku. Oczywiste jest, że zwołanie zgromadzenia musi zostać poprzedzone oceną ryzyka, o której mowa w uchwale NRA.

Przypominamy, iż Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie, przyjmując rekomendację Prezydium ORA w Warszawie, podjęła decyzję o przeprowadzenie zgromadzenia w w/w formie i w w/w terminie. Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie nie wyklucza jednocześnie zmiany formy i terminu przeprowadzenia Zgromadzenia w przypadku zmiany sytuacji epidemicznej i normatywnej.

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie powołała także zespół, który opracowuje i analizuje w pierwszym rzędzie prawne, a następnie techniczne możliwości przeprowadzenia Zgromadzenia w formie zdalnej lub tzw. hybrydowej. W skład zespołu wchodzą: adw. Aleksander Krysztofowicz, adw. Tomasz Korczyński, adw. Agata Rewerska, adw. dr Kamil Szmid oraz adw. Michał Szpakowski.

Podkreślamy także, iż intencja Prezydium ORA w Warszawie i Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie w zakresie organizacji w/w zgromadzenia izby była od początku taka sama. Zgromadzenie powinno odbyć się z zachowaniem niezbędnych standardów sanitarnych przewidzianych przepisami prawa oraz w takim miejscu i w taki sposób, aby nie zakłócić w pełni demokratycznego i transparentnego przebiegu Zgromadzenia oraz wyboru nowych władz samorządowych.

adw. Michała Fertak – rzecznik prasowy ORA w Warszawie