27.11.2019 / Wiadomości

Zacieśniamy współpracę z Izbą Adwokacką w Sofii

21-22 listopada br. w Sofii, stolicy Bułgarii, odbyły się Dni Adwokatury Bułgarskiej, w których na zaproszenie gospodarzy wzięli udział przedstawiciele Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie: Dziekan ORA w Warszawie adw. Mikolaj Pietrzak, Przewodniczy Komisji ds. Współpracy z Zagranicą – adw. Wojciech Wiktor Baginski oraz adw. Anna Atanasow, członek ORA w Warszawie i członek Komisji ds. Współpracy z Zagranicą ORA w Warszawie.

Podczas wizyty podpisana została umowa o współpracy Izby Adwokackiej w Warszawie z Sofijską Izbą Adwokacką. To już kolejna umowa o międzynarodowej i międzyizbowej współpracy podpisana w tym roku z inicjatywy Komisji ds. Współpracy z zagranicą przy ORA w Warszawie. Celem tych umów jest wymiana wzajemnych doświadczeń samorządowych, budowanie płaszczyzn do wspólnej troski o rządy prawa w poszczególnych krajach oraz organizacja staży i wizyt studyjnych dla adwokatów oraz aplikantów adwokackich.

Dziekan ORA w Warszawie adw. Mikołaj Pietrzak w swoim przemówieniu podkreślił rolę niezależnych samorządów prawniczych w utrzymaniu rządów prawa na świecie i wezwał do zwracania przez samorządy uwagi na wszelkie naruszenia rządów prawa przez władze państwowe. – Do naruszeń tych zaliczyć w szczególności należy kwestionowanie niezależności samorządów prawniczych, podsłuchiwanie przez służby rozmów objętych tajemnicą obrończą, określanie adwokatów oraz sędziów jako grupę uprzywilejowaną czy też kastę, kwestionowanie publiczne wyroków sądowych przez władze. Wszystkie te naruszenia powinny spotkać się ze stanowczą reakcją wszystkich prawników, gdyż w istocie godzą w rządy prawa i tym samym w podstawowe prawa człowieka – podkreślał Dziekan.

Z kolei adw. Anna Atanasow w swoim wystąpieniu zwróciła uwagę na fakt, że samorządy adwokackie powinny szczególnie zabiegać o prawidłowe stosowanie obowiązującego prawa, w szczególności w informowaniu o prawie do adwokata i umożliwieniu realnej obrony. – Częste naruszenia podstawowych zasad jak np. nieprawidłowe informowanie przez policję zatrzymanego o przysługujących mu prawach i brak reakcji na tego typu naruszenia, czyni obowiązujące przepisy iluzorycznymi – podkreślała mec. Anna Atanasow.

Podczas wizyty wręczono gospodarzom, specjalnie przygotowany na okoliczność wizyty, plakat „Konstytucja”.

Dziekan ORA w Warszawie adw. Mikołaj Pietrzak składa serdeczne wyrazy podziękowania Ivaylo Danov President of the Sofia Bar Association Софийска адвокатска колегия oraz Alexander Mashev Vice-President of the Sofia Bar Association za wyjątkową atmosferę spotkania oraz zaangażowanie na rzecz współpracy obu izb.

Fot. Lilia Yotova