28.11.2019 / Wiadomości

Stanowisko ORA w Warszawie w sprawie wyroku TSUE w połączonych sprawach C-585/18, C-624/18 i C-625/18

Poniżej publikujemy treść  stanowisko ORA w Warszawie sprawie wyroku TSUE w połączonych sprawach C-585/18, C-624/18 i C-625/18 z dnia 27 listopada 2019 roku.

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie z pełną powagą przyjmuje tezy wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu („Trybunał”) z dnia 19 listopada 2019 roku wydanego w połączonych sprawach C-585/18, C-624/18 i C-625/18 („Wyrok”, „Wyrok TSUE”).

W Wyroku tym Trybunał dokonał rozstrzygnięcia o kapitalnym znaczeniu dla praktyki prawnej w Polsce. W wymiarze instytucjonalnym – dla istoty samego wymiaru sprawiedliwości zaś w wymiarze praktycznym – dla procesów toczących się przed polskimi sądami.

Stanowisko ORA z dnia 27 listopada 2019 r.