06.07.2018 / Wiadomości

Wystąpienie prof. Ewy Łętowskiej podczas uroczystego Ślubowania Adwokackiego 2018 roku

Zapraszamy do zapoznania się z wykładem inauguracyjnym prof. Ewy Łętowskiej:

oraz przemówieniem inauguracyjnym dziekana ORA w Warszawie adw. Mikołaja Pietrzaka: