Komunikat Sekcji Praktyków Prawa w sprawie zgłaszania projektów

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

Jak pamiętacie zdecydowaliście na zgromadzeniu podnieść budżet Sekcji Praktyków Prawa w składce o 5 zł, co spowodowało, że nasza komisja dysponuje na ten roku budżetem na poziomie 270 tys. Bardzo nam zależy, aby te środki zostały wydane w sposób racjonalny, a przede wszystkim zgodnie z duchem naszej oddolnej inicjatywy.

Dlatego istnieje możliwość zgłaszania oddolnie projektów do Komisji na realizację, szkoleń, projektów legislacyjnych, innych wydarzeń, które będą służyć naszemu środowisku i praktyce adwokackiej. Istnieje możliwość finansowania jak i współfinansowania wydarzeń. Tym samym nasz budżet pełni rolę trochę budżetu partycypacyjnego, przy zachowaniu głównie oddolnego kierunku działania. Propozycję projektów należy kierować na adres sekcje@ora-warszawa.com.pl

adw. dr Kamil Szmid
Przewodniczący Komisji ds. sekcji tematycznych