04.12.2019 / Wiadomości

Uroczyste obchody jubileuszu 25-lecia Centrum Praw Kobiet z udziałem delegacji Adwokatury Warszawskiej. „Biała Wstążka” dla dziekana ORA w Warszawie

W dniach 2-3 grudnia 2019 r. w Mazowieckim Instytucie Kultury przy ul. Elektoralnej 12 w Warszawie odbyła się konferencja z okazji jubileuszu 25-lecia Fundacji Centrum Praw Kobiet, w której uczestniczyły przedstawicielki wielu międzynarodowych oraz polskich organizacji i środowisk, w tym Adwokatury Polskiej. Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie reprezentowali dziekan ORA w Warszawie – adw. Mikołaj Pietrzak oraz wicedziekan – adw. Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska.

Centrum Praw Kobiet to najstarsza w Polsce organizacja pozarządowa przeciwdziałająca przemocy wobec kobiet. Jubileusz był okazją do świętowania, ale również podsumowania 25 lat działań, i tego, co udało się w Polsce zmienić w obszarze praw kobiet i przeciwdziałania przemocy wobec kobiet oraz przedstawienia perspektyw na kolejne lata działalności.

Obchody jubileuszu Centrum Praw Kobiet odbyły się pod hasłem „Przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet – międzynarodowe standardy, polskie realia”. Podczas paneli eksperckich z udziałem gości zagranicznych poruszane były tematy systemu wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy, zabójstw kobiet w związku z przemocą domową oraz sytuacji kobiet pokrzywdzonych w wyniku przemocy domowej w sądach rodzinnych.

W pierwszym panelu gości specjalnych, oprócz m. in prof. Moniki Płatek oraz Rzecznika Praw Obywatelskich dr Adama Bodnara glos zabrała wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie adw. Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska, która odniosła się do sytuacji prawnej kobiet – ofiar przemocy. W swoim wystąpieniu zwróciła szczególną uwagę na sytuację prawną ofiar przemocy, pozbawionych wsparcia profesjonalnego pełnomocnika – Nie sposób jest bronić się pokrzywdzonej kobiecie bez profesjonalnego wsparcia, nawet jeśli jest ona osobą z wykształceniem prawniczym – podkreślała w swoim wystąpieniu adw. Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska.

Zwróciła także uwagę na różne formy przemocy, których doświadczają kobiety, a które ciągle są przedmiotem społecznego tabu.

Doświadczenia kobiet, ofiar przemocy i dyskryminacji to nie tylko przemoc fizyczna, ale także dyskryminacja w sferze zarobków, czy łamania konstytucji i ograniczenia dostępu do funkcji i instytucji państwowych. Jest to problemem uniwersalny również dla środowiska adwokatów. Wzorując się na Centrum Praw Kobiet oraz Lubuskim Stowarzyszeniu na Rzecz Praw Kobiet „Baba”, w środowisku prawniczek pojawiają się tego rodzaju ruchy, które wspierają się wzajemnie i integrują środowisko kobiet. Mam tu na myśli inicjatywę, której jestem współzałożycielką, czyli Zespół do spraw Kobiet przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Ta inicjatywa początkowo miała działać wyłącznie dla kobiet w Adwokaturze, a tymczasem okazuje się dziś, że wspiera kobiety, które są dyskryminowane w różnych środowiskach – dodała wicedziekan.

Jubileusz CPK był także okazją do sformalizowania w formie umowy współpracy między Izbą Adwokacką w Warszawie a Centrum Prawa Kobiet, która to współpraca od wielu lat jest już z inicjatywy Wicedziekan ORA w Warszawie realizowana na wielu płaszczyznach.

– Dziś również nabrało formalnego kształtu porozumienie pomiędzy Centrum Praw Kobiet, a Okręgową Radą Adwokacką w Warszawie, które od dawna funkcjonuje, bo Centrum Praw Kobiet zawsze może liczyć na wsparcie Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Celem porozumienia jest to, aby można było na nas liczyć, aby adwokaci i adwokatki wspierali kobiety w relacjach z organami ścigania i przed sądem – mówiła wicedziekan ORA w Warszawie.

Zwieńczeniem jubileuszu była uroczysta gala, podczas której wręczone zostały wyróżnienia Centrum Praw Kobiet oraz wyróżnienia „Białej Wstążki”, przyznawane od 10 lat wspólnie z Fundacją Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie bez Barier”. Konkurs organizowany przez Fundację Centrum Praw Kobiet i Fundację Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie Bez Barier” ma na celu wybór mężczyzn, którzy w szczególny sposób zasłużyli się pomagając kobietom, reagując na wszelkie formy przemocy i dyskryminacji.

W tym roku w kategorii „Wymiar sprawiedliwości” wyróżniony został m. in. dziekan ORA w Warszawie adw. Mikołaj Pietrzak. W zgłoszeniu podkreślono, iż Wyróżniony w ramach działalności samorządowej wdraża na niespotykaną dotąd skalę politykę równościową. Wspiera i aktywnie uczestnicy w tygodniu przeciw przemocy wobec kobiet. Reprezentuje pro bono osoby wykluczone, w tym również kobiety. Nagrodę w imieniu Dziekana ORA w Warszawie odebrał dr Adam Ploszka.