Dotacja unijna na ocieplenie budynku na ul. Lekarskiej w kwocie 357.788, 71 zł przyznana

Miło mi poinformować, iż po wielomiesięcznych staraniach i pokonywaniu piętrzących się biurokratycznych przeszkód, dzięki wielkiej pracy i zaangażowaniu szeregu osób, spośród których w szczególności należy na pierwszym miejscu należy docenić p. Alicję Konopczyńską, Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie otrzymała dotację unijną z tytułu docieplenia budynku na ul. Lekarskiej 7 w kwocie 357.788, 71 zł.

To pierwszy raz w historii Adwokatury, kiedy Izba Adwokacka otrzymała taką dotację. Tym samym „projekt Lekarska” można uznać za zamknięty.

Dodatkowe podziękowania dla p. Joli Suchwałko, Głównej Księgowej za wsparcie nas w ciężkich chwilach przy wypełnianiu kolejnych formularzy!

Jakub Jacyna

Skarbnik ORA w Warszawie