30.10.2017 / Wiadomości

Stanowisko Sekcji Prawa Gospodarczego i Handlowego z 22.10. 2017 roku w sprawie kierunków zmiany modelu postępowania gospodarczego

Poniżej publikujemy stanowisko Sekcji Prawa Gospodarczego i Handlowego z 22.10 2017 roku w sprawie kierunków zmiany modelu postępowania gospodarczego.

Współczesny model postępowania gospodarczego powinien być oparty o zasadę szybkości i pewności rozstrzygnięcia sądowego . Zasada ta nie pozostaje w sprzeczności z zasadą rzetelnego procesu, przy zwiększeniu roli zasady koncentracji materiału dowodowego. Obecny model postępowania cywilnego nie zapewnia realnego dostępu do sądu i składania do zachowań nieuczciwych względem kontrahenta, z uwagi na nieefektywne postępowania sądowe, które mogą trwać się latami, bez gwarancji wyniku, a nawet przy pozytywnym rozstrzygnięciu, bez realnego znaczenia dla naprawy stosunków z uwagi na upływ czasu – czytamy w stanowisku.

Stanowisko