11.02.2021 / Wiadomości

Stanowisko ORA w Warszawie w sprawie zagrożeń konstytucyjnie gwarantowanych wolności mediów i wolności słowa

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie zaprotestowała dzisiaj w przyjętym stanowisku przeciwko proponowanemu obciążeniu mediów tzw. „składką solidarnościową”.

W stanowisku Rada podkreśliła, iż pluralizm mediów, wolność prasy i prawo obywateli do rzetelnej, obiektywnej informacji są podstawowym warunkiem funkcjonowania demokratycznego państwa prawnego. Wskazała także, iż wprowadzanie mechanizmów podatkowych, których prawdopodobnym skutkiem może być ograniczenie niezależności i wolności mediów, może być uznane za naruszenie wiążących nasz kraj zobowiązań międzynarodowych.

Stanowisko zostało przyjęte przez aklamację.

Pełna treść stanowiska znajduje się tutaj: Stanowisko ORA w Warszawie w sprawie zagrożeń konstytucyjnie gwarantowanych wolności mediów i wolności słowa