Wręczenie nagród dla zwycięzców Sobotniego Sparingu Prawniczego

Pod koniec 2020 r. Dział Szkolenia Aplikantów Adwokackich ORA w Warszawie zorganizował cykl zajęć pt. SOBOTNI SPARING PRAWNICZY, jako uzupełnienie zajęć repetytoryjnych w 2 semestrze i połączył go z przygotowaniem organizacyjno-merytorycznym do egzaminu adwokackiego w 2021 r. Program został zorganizowany dla aplikantów obecnego 4 roku szkolenia. Zajęcia miały charakter fakultatywny i odbywały się online za pośrednictwem platformy ZOOM.

Na stronie internetowej Rady były umieszczane materiały na poszczególne zajęcia.

Po zakończeniu zajęć najbardziej aktywni aplikanci (wynikało to z list logowania) otrzymają nagrody książkowe (najnowsze komentarze) oraz zwycięzca – parę rękawic bokserskich z podpisem Dziekana ORA w Warszawie.

Zajęcia cieszyły się sporym zainteresowaniem.

W dniu 11 lutego 2021 r. (czwartek) o godz. 17.00 w siedzibie ORA, w sali im. H. Krajewskiego, odbyło się uroczyste rozdanie nagród dla zwycięzców Sobotniego Sparingu Prawniczego trzem pierwszym zwycięzcom „Sobotniego Sparingu Prawniczego”.

Nagrody wręczyły Wicedziekan ORA w Warszawie adw. dr Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska oraz Kierownik Szkolenia Aplikantów Adwokackich adw. Dorota Kulińska.

Pozostałe osoby po odbiór nagród zostaną indywidulanie zaproszone do DSA.

Poniżej przedstawiamy listę  zwycięzców:

Sobotni Sparing Prawniczy:

1 miejsce – apl. adw. Olga Tymińska

2 miejsce – apl. adw. Ewelina Wojtków-Felszer

3 miejsce – apl. adw. Katarzyna Gerej

4 miejsce – apl. adw. Karolina Kasprzak

5 miejsce – apl. adw. Justyna Braniewska

6 miejsce – apl. adw. Katarzyna Pletkus

7 miejsce – apl. adw. Elżbieta Kwiatkowska

8 miejsce – apl. adw. Zbigniew Zalewski

9 miejsce – apl. adw. Patrycja Kopacz

10 miejsce – apl. adw. Agnieszka Szewczuk

W dniu 11 lutego 2021 r. (czwartek) o godz. 17.30 Wicedziekan ORA w Warszawie adw. dr Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska oraz Kierownik Szkolenia Aplikantów Adwokackich adw. Dorota Kulińska wręczyły 3 pierwszym osobom z poniższej listy nagrody za uzyskanie największej ilości punktów na egzaminie wstępnym na aplikację adwokacką w 2020 r.

Z największą liczbą punktów z egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką:

1 miejsce – apl. adw. Michał Puławski – 143 punkty

2 miejsce – apl. adw. Aleksandra Słowik – 136 punktów

3 miejsce – apl. adw. Roksana Czyżewska – 135 punktów

4 miejsce – apl. adw. Krzysztof Holke – 135 punktów

5 miejsce – apl. adw. Izabela Jasion – 135 punktów

6 miejsce – apl. adw. Jagoda Synak – 135 punktów

Pozostali aplikanci po odbiór nagród zostaną indywidualnie zaproszeni do DSA.