Dostępy do programów LEGALIS i LEX dla aplikantów 1 roku

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie informuje, że w ramach pomocy dydaktycznej podobnie jak w ubiegłych latach aplikanci Izby Adwokackiej w Warszawie będą mieli możliwość skorzystania z dofinansowania rocznych dostępów do Systemów Informacji Prawnej, dedykowanych aplikantom (SIP Aplikant), obejmujących aktualne bazy danych aktów prawnych, orzecznictwo i zaktualizowane komentarze.  

Przewidziano możliwość dofinasowania 300 dostępów dla każdego z roczników. Decydować będzie kolejność zgłoszeń. Liczba dostępów dofinansowanych uzasadniona jest faktycznym zapotrzebowaniem w latach ubiegłych.

Z myślą o aplikantach adwokackich 1 roku szkolenia, którzy po raz pierwszy w historii rozpoczęli szkolenie tylko w systemie zdalnym chcielibyśmy te dostępy przekazać już w lutym wydłużając standardowy roczny abonament o kilka tygodni.  Okres licencji zakończy się 31 marca 2022 r.  Termin zgłoszeń dla 1. roku szkolenia upływa w dn. 26 lutego 2021 r.

Zapisy dla aplikantów adwokackich 2 roku oraz 3 roku szkolenia rozpoczną się ok. 10 marca 2021 r. jak w poprzednich latach, o czym poinformujemy w osobnym komunikacie. Przypominamy, że zeszłoroczne subskrypcje kończą się 31 marca 2021 r.

Aplikanci mogą wybrać z jedną z dedykowanych ofert jakie przedstawiły wydawnictwa:

  1. System Informacji Prawnej LEGALIS APLIKANT PLUS

Szczegóły oferty wydawnictwa C.H. BECK znajdują się w linku:

https://testuj.legalis.pl/aplikant/

Oferta obejmuje dostęp do ujednoliconej bazy aktów prawnych z codzienną aktualizacją, orzecznictwa, kierunków orzeczniczych, wzorów umów i pism procesowych oraz Monitora Prawniczego. System zawiera również dostęp do wielu komentarzy cenionych autorów z zakresu KC, KPC, KK, KPK, KPA, KSH, KRO i Prawa Pracy, a także bardzo praktycznych modułów komentarzowych BeckOK (kwartalna aktualizacja).

  1. System Informacji Prawnej LEX APLIKANT STANDARD / LEX APLIKANT PREMIUM

Szczegóły oferty wydawnictwo Wolters Kluwer znajdują się w linku:

https://www.produkty.lex.pl/las/ora

Wersja podstawowa LEX APLIKANT STANDARD zawierająca zbiór przepisów, orzecznictwa i linii orzeczniczych, a także piśmiennictwa, glos i wzorów dokumentów) jest powszechnie dostępna dla wszystkich aplikantów. Dostęp do tej wersji wymaga jedynie rejestracji przez samego aplikanta bez zgłoszenia do Działu Szkolenia.

Wersja LEX APLIKANT PREMIUM zawiera pełną bazę komentarzy, monografii i procedur cywilnych, handlowych i karnych, linie orzecznicze, a dodatkowo dostęp do nagrań ze szkoleń online (webinaria) poświęconych tworzeniu pism procesowych z różnych dziedzin prawa. Program jest wzbogacony o dostęp do LEX Cloud, który umożliwia dodawanie do LEX własnych dokumentów oraz współdzielenie zasobów z innymi użytkownikami.

ZGŁOSZENIA ORAZ ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH

O wyborze jednej z opcji należy poinformować Dział Szkolenia Aplikantów Adwokackich pod adresem: dsa@ora-warszawa.com.pl  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 lutego 2021 r. (piątek) do godz. 16.00 (po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane).

Prosimy o zamieszczanie w tytule maila grupy (np. 1A) oraz nazwiska i imienia (np. Adamczyk Zofia) i wybranej oferty (np. 1 lub 2), czyli pełny tytuł maila – 1A – Adamczyk Zofia – 1

W przypadku wyboru:

  1. LEGALIS APLIKANT PLUS należy podać imię i nazwisko, numer wpisu oraz adres e-mail, który będzie obwiązywać przy logowaniu się do systemu.

W treści maila należy również złożyć następujące oświadczenie:

Wyrażam zgodę na udostępnienie przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie Wydawnictwu CH Beck Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-203) przy ul. Bonifraterskiej 17 moich danych osobowych w postaci: imienia, nazwiska, nr wpisu, nr telefonu oraz adresu e-mail w celu uzyskania dostępu do Systemu Informacji Prawnej LEGALIS PLUS. 

  1. LEX APLIKANT PREMIUM należy podać imię i nazwisko, numer wpisu oraz adres e-mail, a także numer telefonu na który będzie mógł zadzwonić przedstawiciel wydawnictwa.

W treści maila należy również złożyć następujące oświadczenie:

Wyrażam zgodę na udostępnienie przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie Wydawnictwu Wolters Kluwer Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (01-208) przy ul. Przyokopowej 33 moich danych osobowych w postaci: imienia, nazwiska, nr wpisu, nr telefonu oraz adresu e-mail w celu uzyskania dostępu do Systemu Informacji Prawnej LEX PREMIUM.

Informujemy, że podanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi skorzystanie z dofinansowania rocznych dostępów do Systemów Informacji Prawnej.

MAILE NIEZAWIERAJĄCE WW. OŚWIADCZEŃ (W ZALEŻNOŚCI OD WYBORU SIP) POZOSTANĄ BEZ ROZPOZNANIA. 

Oba wydawnictwa dołożą wszelkich starań, żeby dostęp do wybranego programu były uruchomiony jak najszybciej.   Należy brać pod uwagę okres  4-5 dni roboczych od dokonania zapisu na przesłanie danych.  Prosimy o regularne sprawdzanie wiadomości także w folderze Spam, w której zostaną podane dane do logowania.  W przypadku nieotrzymania wiadomości będzie też możliwość odzyskania hasła online.  Wydawnictwo Wolter Kluwer będzie kontaktować się także za pomocą linii telefonicznej.

Roczne dostępy do obu programów są w całości dofinansowane przez Izbę Adwokacką w Warszawie.

Mam nadzieję, że korzystanie z systemów informacji prawnej online ułatwi Państwu naukę zdalną w okresie zagrożenia epidemicznego, kiedy nie możecie Państwo uczestniczyć w zajęciach stacjonarnych.

Adw. Dorota Kulińska
Kierownik Szkolenia Aplikantów Adwokackich