19.11.2021 / Wiadomości

Stanowisko ORA w Warszawie w sprawie odsunięcia od orzekania sędziego Macieja Ferka 

Stanowisko nr 2 Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie z dnia 18 listopada 2021 r.

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie

w składzie: 

  1. adw. Aleksander Krysztofowicz – Wicedziekan 
  2. adw. Wojciech Bagiński
  3. adw. Jakub Bartosiak
  4. adw. Anna Czepkowska-Rutkowska – Skarbnik
  5. adw. Michał Fertak – Zastępca Sekretarza
  6. adw. Jakub Jacyna – Sekretarz
  7. adw. Tomasz Korczyński
  8. adw. Andrzej Orliński
  9. adw. Agata Rewerska
  10. adw. dr Kamil Szmid

podjęła przez aklamację następujące stanowisko:

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie wyraża zdecydowany sprzeciw wobec odsunięcia od orzekania i obniżenia wynagrodzenia Sędziego Sądu Okręgowego w Krakowie Macieja Ferka.

W wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 15 lipca 2021 r. w sprawie C-791/19 stwierdzono, że stworzony w Polsce system odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów może być wykorzystywany do politycznej kontroli orzeczeń sądowych lub nacisków na sędziów
w celu wpłynięcia na ich decyzje. Rozstrzygnięcie wydane przez Izbę Dyscyplinarną w sprawie SSO Macieja Ferka jest potwierdzeniem tych obaw.

W świetle obowiązujących w RP norm prawa UE, Izba Dyscyplinarna nie jest sądem. Jej faktyczne funkcjonowanie prowadzi do pogłębiania chaosu prawnego i dalszej erozji standardów demokratycznego państwa prawa.