RPO interweniuje w sprawie poddawania adwokatów kontroli w Areszcie Śledczym

W odpowiedzi na pismo Dziekana ORA w Warszawie adw. Mikołaja Pietrzaka Rzecznik Praw Obywatelskich podjął interwencję w sprawie poddawania adwokatów kontroli przez psa służbowego w Areszcie Śledczym w Warszawie Białołęce.

W wystąpieniu do Dyrektora Aresztu Śledczego RPO zwrócił uwagę, że „adwokat podczas i w związku z wykonywaniem obowiązków zawodowych, korzysta z ochrony prawnej, podobnie jak sędzia i prokurator, ponieważ jest funkcjonariuszem publicznym (art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze, Dz. U. z 2020 r. poz. 1651 ze zm.). Stąd też adwokat, jako osoba korzystająca w związku z wykonywaniem swojego zawodu z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym, realizuje funkcje i zadania publiczne. Natomiast stosownie do art. 18 ust. 2 pkt 7 ustawy o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1064 ze zm.) z obowiązków wynikających z realizacji praw funkcjonariuszy, o których mowa w ust. 1 pkt 3, w zakresie poddania się kontroli osobistej oraz kontroli ubrania i obuwia, są wyłączeni osoby korzystające z immunitetu parlamentarnego, sędziowskiego lub prokuratorskiego”.

W ocenie RPO funkcjonariusze służby więziennej poddają adwokatów oraz aplikantów adwokackich kontroli przez psa służbowego wbrew przepisom obowiązującego prawa.

Dodatkowo Rzecznik Praw Obywatelskich objął swoją interwencją także problem wielogodzinnego oczekiwania przez adwokatów na kontakt z osadzonym.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią pisma w tej sprawie.

RPO do Dyrektora AŚ w Białołęce