23.10.2020 / Wiadomości

Stanowisko Okręgowej Rady Adwokackiej z dnia 23 października 2020 r. w sprawie wczorajszego wyroku TK

ORA w Warszawie, konsekwentnie podtrzymując swoje stanowisko odnośnie do wadliwości powołania do składu Trybunału Konstytucyjnego RP tzw. dublerów i ich następców, powodujące formalną wadliwość wydawanych w tym składzie orzeczeń, w przyjętym dzisiaj stanowisku zaznacza, iż mimo to widzi konieczność odniesienia się do merytorycznej treści orzeczenia z dnia 22 października 2020 r., sygn. K1/20.

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie, zachowując poszanowanie dla poglądów i przekonań Polek i Polaków oraz podkreślając fakt, że prawo do życia jest prawem przyrodzonym każdego człowieka, podziela pogląd przedstawiony przez sędziego Trybunału Konstytucyjnego Leona Kieresa w zdaniu odrębnym do tego orzeczenia, że matkom i ich rodzinom, które otrzymują informację o dużym prawdopodobieństwie ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu, należy się szacunek, współczucie i wsparcie ze strony państwa.

Dramatyczna sytuacja życiowa – czytamy w przyjętym stanowisku – w której – w sposób niezawiniony – postawiona została matka i jej rodzina wymaga szczególnej wrażliwości i wsparcia ze strony państwa nie zaś oczekiwania heroicznych postaw. Państwo zaś nie powinno potęgować tego cierpienia wskutek sankcji karnych, a pośrednio i obowiązku trwania w sytuacji traumatycznej, zdeterminowanej jedynym możliwym z medycznego punktu widzenia rozwiązaniem.

M. in. w konsekwencji powyższego oraz biorąc pod uwagę fakt, że art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy nie był zmieniany od 1997 rok, ani nie odbyły się żadne konsultacje społeczne, Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie przyłącza się do stanowiska osób kontestujących orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 22 października 2020, sygn.K1/20, uznające, że art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy z 7 stycznia 1993 o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz.U. z 1995, nr 17, poz. 78 z późn.zm.) jest niezgodny z art. 38 w związku z art. 30 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Projektodawcą stanowiska jest adw. Agata Rewerska – członek ORA w Warszawie, której za jego przygotowanie w imieniu dziekana ORA w Warszawie adw. Mikołaja Pietrzaka składamy serdeczne wyrazy podziękowania.

Stanowisko ORA w spr. wyroku TK_K-1-20_23-10-2020