24.10.2020 / Wiadomości

Stanowisko ORA w Warszawie dotyczące przestrzegania zasad bezpieczeństwa w pracy adwokatów w związku z wprowadzeniem w całej Polsce tzw. czerwonej strefy.

Zachęcamy do zapoznania się ze stanowiskiem ORA w Warszawie, przyjętym w dniu 24.10 br. dotyczącym przestrzegania zasad bezpieczeństwa w pracy adwokatów w związku z wprowadzeniem zarówno w Warszawie, jak i w całej Polsce tzw. czerwonej strefy.

Serdeczne podziękowania składamy sekretarzowi ORA, adw. Annie Czepkowskiej-Rutkowskiej za przygotowanie projektu. Działania te są kontynuacją działań Rady, w szczególności wielokrotnych interwencji podejmowanych w indywidualnych sprawach tego rodzaju. Konieczność uproszczonego uwzględniania wniosków adwokatów o odroczenie rozprawy w związku ze stanem zdrowia lub kwarantanną został poruszony m.in. w trakcie spotkania przedstawicieli Rady w trakcie rozmowy z Prezesem Sądu Okręgowego Warszawa-Praga, SSO Pawłem Iwaniukiem.

W związku z wprowadzeniem na obszarze całego kraju tzw. czerwonej strefy („obszaru czerwonego” w rozumieniu § 1 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii; Dz.U. z 2020 r. poz. 1758); Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie apeluje do członków Izby Adwokackiej w Warszawie, by wykonując zawód adwokata przestrzegali bezwzględnie zasad bezpieczeństwa sanitarnego, w szczególności stosowali się ograniczeń, nakazów i zakazów z tym związanych, obowiązujących na terenie sądów.

Jednocześnie Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie zwraca się do Sędziów orzekających w Sądach Apelacji Warszawskiej, by uwzględniali wnioski adwokatów o odroczenie rozprawy lub zdjęcie sprawy z wokandy w tych wszystkich sprawach, w których wniosek taki umotywowany jest stanem zdrowia adwokata lub reprezentowanej przez niego strony, bez żądania dodatkowej dokumentacji medycznej – tak, by adwokat, kierowany dbałością o dobro swojego mocodawcy, nie stawał przed koniecznością stawiennictwa w sądzie pomimo niedyspozycji zdrowotnej. 

Niepożądane skutki pozyskiwania zaświadczeń lekarskich celem należytego udokumentowania choroby, wymagające bezpośredniego, osobistego kontaktu z lekarzem, dostrzegł też ustawodawca, znosząc wymóg usprawiedliwiania nieobecności z powodu choroby w postaci przedstawienia zaświadczenia lekarza sądowego (art. 91 ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa 
SARS-CoV-2; Dz.U. z 2020 r. poz. 695). W czasach, kiedy dostęp do służby zdrowia jest nader utrudniony a nadto zwiększa w sposób oczywisty niebezpieczeństwo rozprzestrzeniania się epidemii, działania podejmowane przez Sądy powinny opierać się na racjonalnych przesłankach i zaufaniu do adwokatury jako powołanej do udzielania pomocy prawnej, współdziałania w ochronie praw i wolności obywatelskich oraz w kształtowaniu i stosowaniu prawa. 

Uchwała nr 688 ORA 24.10.2020