28.03.2018 / Wiadomości

Spotkanie wielkanocne pracowników Biura ORA w Warszawie

27 marca br. w siedzibie ORA w Warszawie odbyło się spotkanie wielkanocne pracowników Biura ORA w Warszawie. Zgromadzonym pracownikom Dziekan ORA w Warszawie adw. Mikolaj Pietrzak życzył spokojnych i rodzinnych Świąt Wielkiej Nocy.

Uczestnicy dzieli się jajkiem i składali sobie życzenia. W spotkaniu wzięli udział także Wicedziekan ORA w Warszawie adw. Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska, Wicedziekan ORA w Warszawie adw. Andrzej Orliński, Zastępca Sekretarza ORA w Warszawie adw. Aleksander Krysztofowicz oraz adw. Michał Fertak, rzecznik prasowy ORA w Warszawie. Spotkanie przebiegało w rodzinnej atmosferze.