17.08.2020 / Wiadomości

Sekcja Prawa Białoruskiego – spotkanie organizacyjne 25.08 br.

SEKCJA PRAWA BIAŁORUSKIEGO – KOMUNIKAT KOORDYNATORA DS. SEKCJI TEMATYCZNYCH
Serdecznie zapraszam do tworzenia Sekcji Prawa Białoruskiego w naszej Izbie. Zadaniem Sekcji będzie propagowanie i pogłębianie wiedzy oraz doświadczeń zawodowych adwokatów i aplikantów Izby Warszawskiej w dziedzinie prawa białoruskiego, zrzeszonych w Sekcji, ze szczególnych uwzględnieniem praw człowieka na Białorusi, w szczególności poprzez zajmowanie stanowiska w sprawach ważnych dla praktyki, działalność opiniodawczą, konferencyjną, legislacyjną oraz współpracę z innymi jednostkami, samokształcenie członków Sekcji, organizowanie spotkań, warsztatów i seminariów, a także inspirowanie i promowanie publikacji z zakresu prawa białoruskiego (w tym w Internecie) oraz prowadzenie badań w tej dziedzinie prawa, także poprzez nawiązywanie współpracy z organizacjami pozarządowymi mającymi na celu promowanie praw człowieka na Białorusi.
Spotkanie organizacyjne jest zaplanowane 25.08.2020 r. o godz. 17.00. Osoby chętne do włączenia się w prace sekcji prosimy o kierowanie zapisów na adres sekcje@ora-warszawa.com.pl
adw. dr Kamil Szmid
Koordynator ds. sekcji tematycznych