13.08.2020 / Wiadomości

Komunikat po posiedzeniu ORA w Warszawie w dniu 12 sierpnia br.

W dniu 12 sierpnia br., podczas zdalnego posiedzenia, ORA w Warszawie – celem pilnego przeprowadzenia ślubowań – podjęła uchwałę o wpisie na listę adwokatów 147 osób, które dotychczas złożyły kompletne wnioski. Od podjęcia uchwał biuro ORA w Warszawie ma 7 dni na ich dostarczenie do Ministerstwa Sprawiedliwości. Informujemy, iż biuro ORA w Warszawie dołoży wszelkich starań, aby dokumenty dotyczące wpisów trafiły do Ministerstwa Sprawiedliwości niezwłocznie. Ministerstwo Sprawiedliwości ma następnie 30 dni na wyrażenie ewentualnego sprzeciwu co do wpisu. Informujemy, iż dotychczas praktyką w takich sytuacjach było wcześniejsze oświadczenie o nieskorzystaniu z prawa do sprzeciwu. ORA w Warszawie wyraża nadzieję, iż tym razem będzie podobnie. Po otrzymaniu decyzji z Ministerstwa Sprawiedliwości dziekan ORA w Warszawie będzie niezwłocznie wyznaczał najbliższe możliwe terminy ślubowań w siedzibie ORA w Warszawie.

Informujemy także, że kolejne posiedzenie ORA w Warszawie odbędzie się w środę 26 sierpnia br. Wnioski o wpisów na listę adwokatów na tym posiedzeniu należy składać do biura ORA w Warszawie do poniedziałku 24 sierpnia br. do godz. 12.00.

Pierwsze ślubowania odbędą się już we wrześniu br. Podkreślamy, iż wszelkie działania związane z uniemożliwieniem uczestnictwa osób towarzyszących w ślubowaniu w trybie przyspieszonym podyktowane są tylko i wyłącznie troską o zdrowie ślubujących, ich bliskich oraz pracowników Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

Uroczyste Ślubowanie w tradycyjnej formie odbędzie się 26 października, w hotelu Sangate – zapraszamy z jedną osobą towarzyszącą.

W związku z rozpoczęciem we wrześniu nowego roku szkoleniowego dla aplikantów adwokackich, ORA w Warszawie postanowiła wstępnie zaproponować aplikantom adwokackim dwuwariantowy system szkolenia. W ramach tej propozycji część zajęć będzie się odbywać zdalnie a część stacjonarnie. Zapewniamy, iż Dział Szkolenia Aplikantów Adwokackich dołoży wszelkich starań, aby grupy szkoleniowe były odpowiednio małe, a reżim sanitarny zachowany na najwyższym poziomie. Szczegóły w tym zakresie zostaną przekazane wkrótce w osobnym komunikacie.

W trakcie posiedzenia trwała także dyskusja w obszarze systemowego dostępu do adwokata, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji osób zatrzymanych. Wskazujemy przy tym, iż prace w tym zakresie podejmowane przez Prezydium wraz z Sekcją Prawa i Postępowania Karnego trwają systematycznie od 4 lat. W ich ramach podejmowane są m. in. działania z przedstawicielami policji, aby system by w pełni efektywny. W tym punkcie porządku obrad omawiany był wniosek  mec. Agaty Rewerskiej o powołanie dedykowanej Komisji. Podjęcie ewentualnej decyzji w tej sprawie za zgodą mec. Rewerskiej zostało przeniesienie na kolejne posiedzenie ORA w Warszawie.