01.04.2020 / Wiadomości

Przesunięcie Zgromadzenia Izby i uwzględnienie pierwszych wniosków o zwolnienie ze składek ze względu na epidemię – komunikat po posiedzeniu ORA w Warszawie

Sprawozdawczo – Wyborcze Zgromadzenie Izby przesunięte na 12 września br. i uwzględnienie wszystkich wniosków o zwolnienie adwokatów i aplikantów adwokackich ze składek ze względu na nadzwyczajnie trudną sytuację w związku z epidemią – to niektóre z efektów posiedzenia Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, które odbyło się dzisiaj, tj. 1 kwietnia br. w formie wideokonferencji.

Jednym z priorytetowych zadań do realizacji na dzisiejszym posiedzeniu Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie było podjęcie decyzji w sprawie licznie napływających wniosków o zwolnienie ze składek ze względu na nadzwyczajnie trudną sytuację w związku z epidemią koronawirusa. Przypomnijmy, iż to efekt podjętej 20 marca br. uchwały ORA w Warszawie zapowiadającej takie zwolnienia. Wszystkie wnioski – zgodnie z rekomendacją Prezydium i Skarbnika ORA w Warszawie – złożone do dnia dzisiejszego posiedzenia ORA w Warszawie zostały rozpatrzone pozytywnie.

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie podjęła także kierunkową uchwałę w sprawie przesunięcia terminu Sprawozdawczo – Wyborczego Zgromadzenia Izby. Zgromadzenie zostało przesunięte na 12 września br. W konsekwencji dotychczasowy termin – 30 maja br. – jest już nieaktualny. Miejsce odbycia Zgromadzenia pozostaje bez zmian – Sangate Hotel Airport w Warszawie. Uchwała zwołująca Zgromadzenie zostanie podjęta w późniejszym terminie.