Komunikaty Prezesów Sądów i Aresztów na dzień 1 kwietnia br.