16.12.2019 / Wiadomości

Podpisaliśmy umowę o współpracy między The Law Society of England and Wales a Izbą Adwokacką w Warszawie

W dniach 12- 13 grudnia br. odbyła się wizyta przedstawicieli naszej izby w Londynie. W jej ramach doszło do podpisania – przygotowywanej od dwóch lat przez Komisję ds. Współpracy z Zagranicą przy ORA w Warszawie – umowy partnerskiej między samorządem zawodowym solicitors Anglii i Walii The Law Society of England and Wales a Izbą Adwokacką w Warszawie. W ramach wizyty odbyło się także spotkanie z konsulem generalnym w Wydziale Konsularnym Ambasady RP w Londynie oraz wykład Dziekana ORA w Warszawie. Izbę podczas uroczystości związanych z podpisaniem umowy reprezentowali adw. Mikołaj Pietrzak – Dziekan ORA w Warszawie oraz adw. Wojciech Bagiński – Przewodniczący Komisji ds. Współpracy z Zagranicą. W spotkaniu w konsulacie generalnym, zorganizowanym z inicjatywy adw. Agata Rewerskiej – członkini ORA w Warszawie, wzięli udział adw. Agata Rewerska oraz adw. Mikołaj Pietrzak.

Podpisanie umowy o współpracy odbyło się w roku jubileuszowym 100-leci Izby Adwokackiej w Warszawie. To efekt starań członków Komisji ds. Współpracy z Zagranicą, na czele z jej Przewodniczącym adw. Wojciechem Bagińskim, który jest również członkiem Law Society.

Wizyta w Londynie to kolejny dowód na rozwój współpracy zagranicznej w ostatnich latach. Celem podpisywanych umów jest wymiana wzajemnych doświadczeń samorządowych, budowanie płaszczyzn do wspólnej troski o rządy prawa w poszczególnych krajach oraz organizacja staży i wizyt studyjnych dla adwokatów oraz aplikantów adwokackich sygnatariuszy umów. Mec. Bagiński w swoim przemówieniu podkreślał, że celem nadrzędnym zawierania umów o współpracy jest umożliwienie adwokatom z Naszej Izby oraz solicitorom z Anglii wymiany doświadczeń i wzajemnej nauki. Temu służyć ma m.in. ustalona współpraca biblioteczna pomiędzy Naszymi samorządami. Mec. Bagiński podkreślał wagę zawartego partnerstwa zwracając uwagę na fakt, że Law Society jako organizacja na poziomie krajowym uczyniła wyjątek zawierając ją z Izbą Warszawską, co podkreśla wagę Naszego samorządu w Europie.

Dziekan ORA w Warszawie adw. Mikołaj Pietrzak wygłosił także wykład podczas Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka na temat „Powstanie autorytaryzmu: prawnicy przestrzegający praworządności”. W swojej wypowiedzi wskazał na rolę niezależnych samorządów prawniczych w utrzymaniu rządów prawa na świecie i wezwał do zwracania przez samorządy uwagi na wszelkie naruszenia rządów prawa przez władze państwowe. Wśród naruszeń wymienił w szczególności kwestionowanie niezależności samorządów prawniczych, podsłuchiwanie przez służby policyjne rozmów objętych tajemnicą obrończą, określanie adwokatów oraz sędziów jako grupy uprzywilejowanej czy też kasty, kwestionowanie publiczne wyroków sądowych przez władze oraz próby politycznego dyscyplinowania sędziów poprzez zaostrzanie sankcji w ramach postępowań dyscyplinarnych. Podkreślił także, iż wszystkie te naruszenia powinny spotkać się ze stanowczą reakcją wszystkich prawników, gdyż w istocie godzą w rządy prawa i podstawowe prawa człowieka.

Adw. Agata Rewerska oraz adw. Mikołaj Pietrzak odbyli także spotkanie z konsulem generalnym w Wydziale Konsularnym Ambasady RP w Londynie. Do spotkania doszło z inicjatywy adw. Agaty Rewerskiej, członkini ORA w Warszawie. Spotkanie dotyczyło omówienia potencjalnych obszarów współpracy między Izbą Adwokacką w Warszawie a Wydziałem Konsularnym Ambasady RP w Londynie, w tym pomocy prawnej dla Polaków w Wielkiej Brytanii

Dziekan ORA w Warszawie adw. Mikołaj Pietrzak składa serdeczne wyrazy podziękowania Simonowi Davisowi – Prezydentowi The Law Society of England and Wales, Alexowi Storerowi – international policy adviser at the Law Society oraz adw. Wojciechowi Bagińskiemu – Przewodniczącemu ds. Współpracy z Zagranicą przy ORA w Warszawie za połączenie obu Izb i zaangażowanie na rzecz współpracy.