10.09.2020 / Wiadomości

Pismo Dziekana ORA w Warszawie do RPO dra hab. Adama Bodnara na koniec kadencji

W dniu dzisiejszym dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie adw. Mikołaj Pietrzak wręczył Rzecznikowi Praw Obywatelskich drowi hab. Adamowi Bodnarowi pismo z podziękowaniem za działania podczas pięcioletniej kadencji.

W imieniu Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, całej społeczności warszawskiej adwokatury oraz własnym proszę o przyjęcie serdecznych podziękowań za niezłomną służbę społeczeństwu, prawom i wolnościom obywatelskim, Konstytucji Rzeczypospolitej.

Pańska determinacja, odwaga i konsekwencja w walce o te najważniejsze demokratyczne wartości – niezależność sądownictwa, rządy prawa, trójpodział władz, stanowiące busolę aksjologiczną nie tylko dla urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich, sprawiły, że stanowi Pan wzór do naśladowania nie tylko dla przyszłych Rzeczników Praw Obywatelskich oraz innych przedstawicieli władzy publicznej, ale zwłaszcza dla adwokatów.

Pełna treść listu:

Pismo Dziekana ORA do RPO koniec kadencji