19.10.2018 / Wiadomości

Ankieta w sprawie Pisma Adwokatury Polskiej „Palestra”

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Poniżej zamieszczamy link do corocznej ankiety zamieszczonej w Extranecie, w której mogą się Państwo wypowiedzieć, w jakiej formie chcą otrzymywać Pismo Adwokatury Polskiej „Palestra” w kolejnym, tzn. 2019 roku kalendarzowym.

Należy określić: czy zamawiają Państwo „Palestrę” w formie papierowej (zeszyt dostarczany będzie pocztą na wskazany adres korespondencyjny), czy w formie dostępu do wersji elektronicznej (czasopismo będzie wysyłane w formie linku na wskazany adres e-mail), czy też bez zmian aby otrzymywać „Palestrę” tak jak dotychczas

Bardzo prosimy o wypełnienie ankiety w terminie do dnia 31 października 2018r.

Brak deklaracji z Państwa strony będzie oznaczał automatycznie, że będą Państwo przydzieleni do grupy osób otrzymujących „Palestrę” w wersji elektronicznej.

Jednocześnie informujemy, że zmiana formy otrzymywania czasopisma „Palestra” do czasu przeprowadzenia kolejnej rocznej ankiety będzie niemożliwa. Jedyna zmiana jaka jest możliwa dotyczy adresu korespondencyjnego – jeżeli został wybrany sposób otrzymywania Palestry w formie papierowej, lub adresu e-mail – jeżeli została wybrana forma elektroniczna, bądź też ankieta nie została wypełniona.

Ankieta dostępna jest w Extranecie.