17.10.2020 / Wiadomości

Oświadczenie Dziekana ORA w Warszawie w związku z groźbami kierowanymi wobec adw. Jakuba Wende

Poniżej publikujemy oświadczenie dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie w związku z groźbami kierowanymi wobec adw. Jakuba Wende. Informujemy, iż w dniu dzisiejszym oświadczenie zostało wysłane do Ministra Sprawiedliwości, Prokuratora Generalnego, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej.

Wobec informacji o groźbach otrzymanych przez Adwokata Jakuba Wende w związku z podjęciem przez niego roli obrońcy Adwokata Romana Giertycha, wzywam władze państwowe, a szczególnie Prokuratora Generalnego, do podjęcia niezwłocznych działań celem ścigania i ukarania sprawców tych gróźb. Groźby kierowane wobec Adwokata w związku z jego działalnością adwokacką, godzą nie tylko w dobra jego i jego klienta, ale w cały system bezpieczeństwa prawnego i ochrony praw i wolności.

Adwokaci w wykonywaniu swoich obowiązków zawodowych muszą działać odważnie i niezależnie, wolni od presji i nacisków. Tylko w takich warunkach mogą realizować swoją rolę, niezbędną w demokratycznym systemie ochrony praw i wolności. Każda próba ograniczenia tej niezależności, szczególnie przez groźby i przemoc, godzi w bezpieczeństwo prawne obywateli.

Interes publiczny wymaga podjęcia zdecydowanych działań wobec gróźb, kierowanych wobec Adwokata Jakuba Wende i każdego innego Adwokata.

17.10.2020 – Oświadczenie Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie w związku z groźbami kierowanymi wobec Adwokata Jakuba Wende