Wiadomości

Szkolenie online: Wybrane aspekty praktyki procesowej postępowania przed Kolegiami Orzekającymi ds. Spornych Urzędu Patentowego RP – spotkanie z Panią Sylwią Wit vel Wilk – Dyrektor Departamentu Orzecznictwa Urzędu Patentowego RP, 10.11.2020 r.

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków i sympatyków Sekcji Praktyków Prawa przy ORA w Warszawie na szkolenie zorganizowane przez Sekcję Prawa Własności Przemysłowej wraz z Sekcją Prawa Administracyjnego i Sądowo-administracyjnego i Urzędem Patentowym.

Temat szkolenia: Wybrane aspekty praktyki procesowej postępowania przed Kolegiami Orzekającymi ds. Spornych Urzędu Patentowego RP – spotkanie z Panią Sylwią Wit vel Wilk – Dyrektor Departamentu Orzecznictwa Urzędu Patentowego RP

Szkolenie odbędzie się 10 listopada 2020 r. w godz. 16.00-18.00

Szkolenie Sekcji jest otwarte dla wszystkich adwokatów, aplikantów adwokackich i prawników zagranicznych Izby Adwokackiej w Warszawie.

Link do rejestracji https://zoom.us/webinar/register/WN_8pMCxjszRvmJ9ZUydP06xg

Za szkolenie przysługują 2 KDZ.

Serdecznie zapraszamy!

adw. Monika Witkowska
Przewodnicząca Sekcji Prawa Własności Przemysłowej

adw. Adrianna Pilecka
Wiceprzewodnicząca Sekcji Prawa Własności Przemysłowej

adw. Joanna Tkaczyk
Przewodnicząca Sekcji Prawa Administracyjnego i Sądowo-administracyjnego

adw. Karol Pachnik
Przewodniczący Honorowy Sekcji Prawa Administracyjnego i Sądowo-administracyjnego