15.02.2021 / Wiadomości

Opinia wicedziekan ORA w Warszawie adw. dr Katarzyny Gajowniczek-Pruszyńskiej oraz adw. dra Piotra Karlika do projektu ustawy o zmianach w KPK

Zachęcamy do zapoznania się z opinią do projektu ustawy o zmianach w Kodeksie Postępowania Karnego. Autorami opinii są wicedziekan ORA w Warszawie adw. dr Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska oraz adw. dr Piotr Karlik. 

Projekt zmian w kodeksach: wykroczeń i postępowania karnego trafił do Sejmu.

Opinia odnosi się krytycznie do proponowanych zmian, autorzy analizują proponowane nowelizacje i wymieniają ich prawdopodobne skutki. Wyrażają opinię, iż proponowane zmiany zakładają szereg niezgodnych z konstytucją RP rozwiązań, a także stoją w sprzeczności z zasadami rzetelnej legislacji. „Dominującym założeniem jest wzmocnienie roli prokuratora, bez jednoczesnego wzmocnienia gwarancji procesowych obywateli jako stron postępowania. Prokurator staje się na nowo podmiotem, którego rola w oczach ustawodawcy urasta do rangi współdecydującego lub wręcz decydującego w obszarze zarezerwowanym dotychczas wyłącznie dla sądu”. 

Pełna treść opinii