17.12.2020 / Wiadomości

Nowa Sekcja Prawa Ochrony Środowiska i Klimatu

 

Uprzejmie informujemy, że uchwałą Nr 698/2020 Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie z dnia 2 grudnia 2020 r. została powołana Sekcja Prawa Ochrony Środowiska i Klimatu.

Tą samą uchwałą powołano władze sekcji w składzie:

  1. adw. dr Radosław Maruszkin – przewodniczący Sekcji,
  2. adw. Katarzyna Sawicka – wiceprzewodnicząca Sekcji, i
  3. adw. Patrycja Kasica – wiceprzewodnicząca Sekcji.

Przyjęto także Zasady funkcjonowania Sekcji Prawa Ochrony Środowiska i Klimatu przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, określone przez Zebranie Sekcji w dniu 12 listopada 2020 r.

Cel Sekcji

Celem działalności Sekcji jest propagowanie i pogłębianie wiedzy oraz doświadczeń zawodowych adwokatów i aplikantów Izby Warszawskiej w dziedzinie prawa ochrony środowiska i klimatu.

Działania Sekcji

W ramach działań Sekcji planowane jest, m.in.:

  1. organizowanie spotkań, warsztatów i seminariów,
  2. przygotowywanie materiałów dla członków Samorządu Adwokackiego, w tym komentarzy i poradników praktycznych,
  3. działalność opiniodawcza,
  4. uczestnictwo w procesie legislacyjnym,
  5. prowadzenie badań naukowych,
  6. zajmowanie stanowiska w sprawach ważnych dla praktyki, przy czym Sekcja nie prowadzi działalności politycznej ani światopoglądowej, i
  7. współpraca z lokalnymi oraz ogólnopolskimi organizacjami i inicjatywami zajmującymi się ochroną środowiska.

Zachęcamy kolegów i koleżanki do zaangażowania się w prace Sekcji.

adw. dr Kamil Szmid

Przewodniczący Komisji ds. sekcji tematycznych