Szkolenie online: Skarga i postępowanie przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka – 21.12.2020 r.

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków i sympatyków Sekcji Praktyków Prawa przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie na wykład pt. Skarga i postępowanie przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Wykład został zorganizowany z okazji 70. rocznicy przyjęcia Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka.

Wykład odbędzie się 21 grudnia 2020 r. (poniedziałek) w godz. 15.00 – 17.00.

Podczas spotkania zostanie podjęta problematyka praktycznych aspektów skargi i postępowania przed ETCP. Prelegentem będzie adwokat Zbigniew Cichoń – obrońca i promotor praw człowieka, stypendysta Rady Europy i DePaul University w Chicago. Senator VII i IX kadencji. Zawsze bezpartyjny. Adwokat reprezentujący pokrzywdzonych przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w ponad 100 sprawach od 1997 r., w tym w sprawie Broniowski dotyczącej mienia zabużańskiego, zakończonej sukcesem zmieniającym sytuację prawną 80 tysięcy Zabużan. Dwukrotnie wybrany na Sędziego Trybunału Stanu. Odznaczony odznaką „Adwokatura Zasłużonym”. Członek Kapituły Ludvic-Trarieux International Human Rights Prize. Odbył praktykę zawodową w amerykańskich kancelariach adwokackich zajmujących się obroną praw człowieka oraz w Kongresie Polonii Amerykańskiej.

Link do rejestracji: https://zoom.us/webinar/register/WN_Fev2q84yRGm5fqweOJoGIg

Serdecznie zapraszamy!
Komisja do spraw Sekcji Tematycznych

adw. dr Kamil Szmid

adw. dr Karol Pachnik

adw. Joanna Tkaczyk