Dzisiaj NKZA uchwaliło możliwość organizacji zdalnych zgromadzeń

Dzisiaj odbył się pierwszy w historii Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Adwokatury w formie zdalnej. Został on zwołany w trybie pilnym na wniosek Dziekana ORA w Warszawie adw. Mikołaja Pietrzaka. Wniosek podyktowany był koniecznością pilnej zmiany Regulaminu odbywania Krajowego Zjazdu i Zgromadzeń Izb Adwokackich, wprowadzającej wprost do tego Regulaminu zasady odbywania zgromadzeń w wersji zdalnej lub hybrydowej. Tylko taka zmiana umożliwia Izbie Adwokackiej w Warszawie przeprowadzenie – w sposób normatywnie bezpieczny – Zwyczajnego Sprawozdawczo-Wyborczego Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Warszawie, planowanego na dzień 30 stycznia 2021 roku.

Informujemy, iż zdecydowaną większością głosów (93,050 %) Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Adwokatury przyjął zmiany do Regulaminu Krajowego Zjazdu Adwokatury i Zgromadzeń Izb Adwokackich. Wprowadzone zmiany to efekt wielotygodniowych starań zarówno członków naszej izby, jak i Naczelnej Rady Adwokackiej.

Szczególne wyrazy podziękowania kierujemy na ręce adw. prof. dr hab. Katarzyny Bilewskiej za poprowadzenie NKZA w nadzwyczajnych okolicznościach, adw. Marcjannie Dębskiej za wzięcie na siebie roli sekretarza Prezydium NKZA, adw. Anisie Gnacikowskiej oraz adw. Annie Czepkowskiej-Rutkowskiej za pracę w Komisji Regulaminowej, adw. Agnieszce Helsztyńskiej oraz adw. Dariuszowi Golińskiemu za pracę w Komisji Mandatowej, adw. Markowi Malecha oraz adw. Marcie Tomkiewicz za pracę w Komisji Skrutacyjnej, a także adw. Rafałowi Dębowskiemu,  adw. Anisie Gnacikowskiej, adw. Tomaszowi Korczyńskiemu, adw. Aleksandrowi Krysztofowiczowi oraz innym członkom zespołu powołanego przez Naczelną Radę Adwokacką za intensywną i zakończoną sukcesem pracę nad przygotowaniem projektu uchwały Regulaminu Krajowego Zjazdu Adwokatury oraz Zgromadzeń Izb Adwokackich, który na tym Zjeździe został poddany pod głosowanie.

Dziękujemy wszystkim Delegatkom i Delegatom za obecność oraz aktywny udział w Zjeździe.

Apelujemy jednocześnie już dzisiaj o liczny udział w planowanym na 30 stycznia 2021 roku Sprawozdawczo – Wyborczym Zgromadzeniu Izby Adwokackiej w Warszawie. Tylko odpowiednia frekwencja pozwoli nam przekroczyć ustawowy próg 50% quorum niezbędnego dla ważności uchwał i wyborów podejmowanych w formie zdalnej.

adw. Michał Fertak – rzecznik prasowy ORA w Warszawie