27.11.2018 / Wiadomości

Nagroda im. Edwarda Joachima Wende

Fundacja dla Polski, gospodarz Funduszu im. E. J. Wende zachęca do wsparcia finansowego Nagrody, która od 2003 roku jest przyznawana osobom zaangażowanym w działalność publiczną za szczególne dokonania na polu krzewienia i podnoszenia kultury prawnej. W tym roku Nagroda im. Edwarda J. Wende zostanie przyznana już po raz trzynasty.

Fundusz im. Edwarda J. Wende powstał, aby promować wartości bliskie nam wszystkim: praworządność, sprawiedliwość społeczną, równość wobec prawa oraz ideały konstytucyjne. Patron Nagrody Edward Wende był adwokatem, który w latach 70. i 80. XX wieku bronił osoby prześladowane w czasach komunizmu ze względów politycznych. Po roku 1989 był senatorem, posłem na Sejm oraz sędzią Trybunału Stanu.

Nagroda im. E. J. Wende jest przyznawana wybitnym postaciom dzięki pomocy finansowej osób prywatnych i instytucji. Będziemy wdzięczni za wsparcie tej inicjatywy także w tym roku.

Laureatem ubiegłorocznej edycji Nagrody im. Edwarda J. Wende został profesor Jerzy Zajadło, ceniony prawnik i filozof, autor ponad 300 opracowań naukowych, monografii i artykułów oraz haseł encyklopedycznych. Kapituła XII edycji Nagrody im. Edwarda J. Wende wyróżniła profesora Zajadło za propagowanie prawa i mówienie prostym językiem o trudnych sprawach.

Jesteśmy przekonani, że w czasach zachodzących zmian w Polsce oraz na świecie, popularyzowanie uniwersalnych wzorców postaw społecznych i prawnych jest dla budowy idei państwa prawa szczególnie ważne. Fundusz im. Edwarda J. Wende stara się pełnić tę funkcję nieprzerwanie od 2003 r.

Darowizny można przekazywać na konto: Fundacja dla Polski – Fundusz im. Edwarda J. Wende: BRE Bank S.A. 82 1140 1010 0000 5294 4600 1014.

Wszelkie dodatkowe informacje o Nagrodzie i jej gospodarzu – Fundacji dla Polski – można uzyskać telefonicznie: 22/542 58 80 oraz drogą elektroniczną: www.fdp.org.pl, e-mail: fundusz.wende@fdp.org.pl.