27.11.2018 / Wiadomości

Kolejna umowa międzynarodowa podpisana, tym razem ze Słowacką Izbą Adwokacką

23 listopada br. w Warszawie doszło do uroczystego podpisania kolejnej międzynarodowej umowy o współpracy, tym razem ze Słowacką Izbą Adwokacką z siedzibą w Bratysławie Advokatska Komora. Izba Adwokacka w Warszawie jest pierwszą izbą adwokacką w Polsce, która podpisał umowę międzynarodową z izbą adwokacką ze Słowacji.

Stronę polską podczas spotkania reprezentowali Dziekan ORA w Warszawie adw. Mikołaj Pietrzak. Stronę słowacką Wiceprezydent Izby adw. prof. Ondrej Laciak oraz członek adwokackiej Rady w Bratysławie adw. Ján Kutan. W spotkaniu towarzyszącym podpisaniu umowy wzięli udział m. in. Wiceprezes NRA adw. prof. Piotr Kardas, Zastępca Sekretarza ORA w Warszawie adw. Aleksander Krysztofowicz, adw. dr Kamil Szmid, członek ORA w Warszawie.

Podpisanie umowy jest efektem rozmów podejmowanych przez władze obu izb od kilku miesięcy. Umowa ma na celu ułatwienie wzajemnej komunikacji oraz współpracy, a także wymianę doświadczeń pomiędzy adwokatowi warszawskimi i słowackimi. Owocem umowy będą wspólne konferencje, seminaria, staże i inne wydarzenia podejmowane we współpracy z Izbą Słowacką.