23.11.2018 / Wiadomości

Adwokacki Miś „Toguś” wesprze Fundację Adwokatury Warszawskiej

Adwokacki Miś „Toguś”, maskotka stoiska adwokackiego podczas IX Pikniku Forum Samorządów Zaufania Publicznego, spotkała się niezwykle ciepłym przyjęciem członków naszej Izby. W efekcie pojawiły się liczne zapytania o możliwość jego zakupu.

W odpowiedzi na te oczekiwania rozpoczęły się rozmowy z dystrybutorem, mające na celu wynegocjowanie jak najlepszej ceny jego zakupu. W efekcie negocjacji jest to cena 79 zł za sztukę. Fundacja Adwokatury Warszawskiej sprzedaje Misie „Togusie” po 110 zł za sztukę, a każde 31 zł zysku ze sprzedaży wesprze Fundację Adwokatury Warszawskiej.

Osoby zainteresowane zakupem Misia „Togusia” prosimy o składanie zamówień na adres: fundacja@ora-warszawa.com.pl do 5 grudnia br. wraz załączonym potwierdzeniem dokonania przelewu.

Nr konta bankowego Fundacji: 74 1050 1025 1000 0090 3149 2896

Tytuł wpłaty: Imię i nazwisko Zamawiającego + Miś „Toguś”.

Informujemy, iż dopiero dokonanie wpłaty na konto bankowe jest ostatecznym potwierdzeniem złożenia zamówienia.

Zaznaczamy jednocześnie, iż pierwsza partia zamówionych maskotek będzie do odbioru od 17 grudnia br. w siedzibie ORA w Warszawie w godzinach urzędowania. Odbiór jedynie osobisty.

Przypominamy, iż 18 kwietnia br. została formalnie zarejestrowana w sądzie Fundacja Adwokatury Warszawskiej. Poniżej przypominamy cele statutowe Fundacji oraz numer konta, na który można dokonywać darowizn z przeznaczeniem na realizację jej celów statutowych.

1. DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POMOCY ADWOKATOM I APLIKANTOM, CZŁONKOM IZBY ADWOKACKIEJ W WARSZAWIE ZNAJDUJĄCYM SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ZE WZGLĘDU NA CHOROBĘ, ZDARZENIE LOSOWE LUB WIEK;

2. DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POMOCY OWDOWIAŁYM MAŁŻONKOM CZŁONKÓW IZBY ADWOKACKIEJ W WARSZAWIE ORAZ ICH DZIECIOM;

3. DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POMOCY OSOBOM ŚWIADCZĄCYM PRACĘ NA RZECZ IZBY ADWOKACKIEJ W WARSZAWIE, ZNAJDUJĄCYM SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ, ZE WZGLĘDU NA CHOROBĘ, ZDARZENIE LOSOWE LUB WIEK;

4. PROPAGOWANIE I WSPIERANIE WYKONYWANIA ZAWODU ADWOKATA, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI WSPIERANIE ADWOKATÓW W ROZPOCZYNANIU I POWROCIE DO WYKONYWANIA ZAWODU;

5. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ ZABEZPIECZENIA POTRZEB LOKALOWYCH IZBY ADWOKACKIEJ W WARSZAWIE;

6. DOSKONALENIE ZAWODOWE ADWOKATÓW I KSZTAŁCENIE APLIKANTÓW ADWOKACKICH;

7. DZIAŁALNOŚĆ INTEGRACYJNA;

8. DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA;

9. WSPIERANIE INICJATYW MAJĄCYCH NA CELU EDUKACJĘ PRAWNĄ SPOŁECZEŃSTWA ORAZ UMOŻLIWIAJĄCYCH POWSZECHNY DOSTĘP DO POMOCY PRAWNEJ;

10. PROPAGOWANIE I WSPIERANIE DZIAŁALNOŚCI SEKCJI PRAKTYKÓW PRAWA DZIAŁAJĄCYCH PRZY OKRĘGOWEJ RADZIE ADWOKACKIEJ W WARSZAWIE.