Naczelna Rada Adwokacka zaprasza do składania ofert na usługę szkoleniową

Uprzejmie informujemy, iż na stronie www.adwokatura.pl zostało umieszczone zapytanie ofertowe Naczelnej Rady Adwokackiej na przygotowanie i przeprowadzenie wykładu dla adwokatów z psychologicznych aspektów udziału dziecka w procedurach karnych z perspektywy właściwej realizacji roli kuratora reprezentującego dziecko, o którym mowa w art. 99 – 99 3 krio w zw. z art. art. 51 § 2 k.p.k.

Wykład zostanie zarejestrowany w formie audiowizualnej i trwać będzie 90 minut zegarowych. Termin składania ofert (za pomocą formularza ofertowego) mija: 2 grudnia 2020 roku o godz. 13:00. Należy przesyłać je mailowo na adres adw. Moniki Horny-Cieślak: monika.horna-cieslak@adwokatura.pl

Formularz ofertowy, oświadczenie i szczegółowy opis zamówienia poniżej.

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

Zapytanie ofertowe

Link do informacji na stronie adwokatury: https://www.adwokatura.pl/konferencje-i-szkolenia/nra-zaprasza-do-skladania-ofert-na-usluge-szkoleniowa/