VI Szkoła Prawa Medycznego – „Prawo w pandemii” – 28.11.br.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w VI Szkole Prawa Medycznego, w dniu 28.11. br. w godz. 9:00-15:00.

Zgodnie z decyzją Komisji Doskonalenia Zawodowego, udział adwokatów w konferencji organizowanej przez Zakład Prawa, Ekonomiki i Zarządzania SZP CMKP w dniu 28 listopada br., zostanie zaliczony na poczet obowiązku doskonalenia zawodowego w wymiarze 6 punktów szkoleniowych, na podstawie certyfikatów wydanych przez organizatora.

W tym roku tematem VI Szkoły Prawa Medycznego jest „Prawo w pandemii”. Przykład wirusa SARS CoV-2 pokazał, że tak jak 100 lat temu choroby zakaźne to nadal istotny obszar medycyny, który często wymaga nowych rozwiązań legislacyjnych, ale i systemowych wprowadzonych już po epidemii. Dość szybko wdrożone zostały zmiany organizacyjne w placówkach medycznych polegające na dostosowaniu ich pracy do walki z wirusem, które pokaże Państwu wykład pt. „ZMIANY W PODMIOTACH LECZNICZYCH W DOBIE COVID-19”.  Ważnym rozwiązaniem dla całego systemu opieki zdrowotnej jest wprowadzenie i upowszechnienie udzielania świadczeń on-line. Niedogodnością tego świadczenia jest brak możliwości przeprowadzenia badania przedmiotowego pacjenta, stąd otrzymają Państwo wskazówki podczas wykładu „WIZYTA ON-LINE – OGRANICZENIA PRAWNE I ETYCZNE”. Dodatkowo epidemia zakażeń wirusem SARS-CoV-2 oraz wywołane nią zakłócenia w funkcjonowaniu podmiotów udzielających świadczeń upoważnia do podejmowania stale aktualnych tematów związanych z ochroną i dokumentowaniem danych osobowych pacjentów: „RODO W PANDEMII COVID-19” oraz „DOKUMENTACJA MEDYCZNA – ZMIANY 2020”. Wśród rozwiązań legislacyjnych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii nie może zabraknąć regulacji zapewniających bezpieczeństwo pacjentów, które z różnych stron przybliży Państwu wykład pt. „OGRANICZENIE PRAW PACJENTA W DOBIE COVID-19”. Z tej perspektywy dla pacjentów niezwykle istotna jest również kwestia możliwości wykupienia zaordynowanych leków w celu rozpoczęcia lub kontynuowania leczenia, co przedstawi Państwu wykład p.t.REFUNDACJA LEKÓW W POLSCE. USTAWOWE ZASADY USTALANIA CEN LEKÓW”.  Ponadto strategia walki z pandemią nie powinna zmieniać relacji lekarz-pacjent, stąd przybliżamy Państwu rozstrzygnięcia sądów lekarskich w tym zakresie podczas wykładu pt.ORZECZNICTWO NSL – NADUŻYCIA SEKSUALNE”.

Zapraszamy Państwa do udziału w tym wydarzeniu

Iwona  Wrześniewska-Wal wraz  z Zespołem

rejestracja: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_kTu2T6lmQIOotzk8wV6zcA