09.08.2021 / Wiadomości

Nabór na protokolantów Sądu Dyscyplinarnego

Prezes Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie ogłasza nabór wśród adwokatów na protokolantów SDIA w Warszawie. Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 20 sierpnia 2021 r. listownie (Sąd Dyscyplinarny Izby Adwokackiej w Warszawie, ul. Lekarska 7), albo elektronicznie na adres mailowy: sd@ora-warszawa.com.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: dane osobowe, krótkie CV ze zdjęciem, list motywacyjny oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów naboru.

W naborze mogą wziąć udział wyłącznie adwokaci. Od kandydatów wymagane są umiejętności szybkiego, bezwzrokowego pisania oraz biegłej obsługi komunikatorów i platform internetowych (Zoom, Skype).

Do 2 września 2021 r. sekretariat Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie skontaktuje się z wybranymi kandydatami, celem ustalenia terminu rozmowy kwalifikacyjnej. Zgłoszenia dotychczas przesłane zostaną również wzięte pod uwagę w ramach naboru, nie ma zatem potrzeby ich ponownego przesyłania.