09.08.2021 / Wiadomości

Ankieta dot. spraw z urzędu – do 31 sierpnia 2021 r.

Szanowni Państwo,

Do 31 sierpnia 2021 r. możliwe jest wypełnienie ankiety dotyczącą gotowości adwokatów do pełnienia pomocy prawnej w sprawach z urzędu. Wypełniając ankietę uprzejmie prosimy także o wskazanie, czy są Państwo gotowi także do pełnienia funkcji kuratora sądowego.

Ankieta jest skierowana wyłącznie do adwokatów wykonujących zawód. Można ją wypełnić w Panelu Adwokata (Zakładka: „Sprawy z Urzędu”, podzakładka: „Ankiety preferowane typy spraw”, a następnie kliknąć w rok „2022”). Możliwe jest również wypełnienie ankiety w formie papierowej i przesłanie do Biura ORA (POBIERZ WZÓR ANKIETY).

Uwzględnienie zaznaczonych preferencji będzie uzależnione od zgłoszenia się wystarczającej liczby adwokatów do prowadzenia poszczególnych kategorii spraw. Przypominamy, że adwokaci, którzy wskażą sprawy karne, będą także zobowiązani do pełnienia dyżurów w postępowaniu przyśpieszonym.

Niezłożenie ankiety w terminie powoduje wykreślenie z listy osób gotowych do świadczenia pomocy prawnej z urzędu.

pismo przewodnie