17.08.2018 / Wiadomości

Konferencja: Zawód zaufania publicznego: przeszłość-teraźniejszość-przyszłość

Działając w imieniu Mazowieckiego Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego, Dziekan Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie w Warszawie adw. Mikolaj Pietrzak serdecznie zaprasza 10 września br. na konferencję „Zawód zaufania publicznego przeszłość, teraźniejszość, przyszłość” organizowaną przez Mazowieckie Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego.

Wydarzenie to wpisuje się zarówno w obchody 100 – lecia niepodległego Państwa Polskiego, jak i związane jest z obchodami 100 – lecia Odrodzonej Adwokatury Polskiej. Adwokatura była jednym z pierwszych niezależnych samorządów zawodowych w odrodzonym Państwie Polskim powołanym Dekretem Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego 24 grudnia 1918.

W skład Forum wchodzą samorządy reprezentujące następujące grupy zawodowe:

• adwokatów Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie,
• aptekarzy Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie
• architektów Mazowiecka Okręgowa Izba Architektów RP,
• biegłych rewidentów Polska Izba Biegłych Rewidentów
• doradców podatkowych,
• diagnostów laboratoryjnych,
• inżynierów budownictwa Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
• komorników,
• kuratorów sądowych,
• lekarzy i lekarzy dentystów,
• lekarzy weterynarii,
• notariuszy ,
• pielęgniarek i położnych,
• psychologów,
• radców prawnych Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie
• rzeczników patentowych.

W trakcie konferencji merytorycznej będziemy starać się podsumować funkcjonowanie zawodów zaufania publicznego, zdiagnozować aktualne nasze wspólne trudności i zagrożenia oraz odpowiedzieć na pytanie, jaka powinna być nasza rola i jak ją powinniśmy wypełniać w przyszłości.

Konferencję odbędzie się w godzinach – 10.00 – 16:00 w Centrum Kreatywności m. st. Warszawy przy ul. Targowej 56.

Program konferencji:

Wykład wprowadzający (godz. 10.00) – prof. Jadwiga Staniszkis

Panel pierwszy (godz. 10.15) 

„Samorządy zaufania publicznego – pożądany model rozwoju i rola w społeczeństwie przyszłości?”

Uczestnicy: dr Adam Bodnar (RPO), adw. Mikolaj Pietrzak, inż. Jerzy Putkiewicz, Bartosz Krakowiak, r.pr. Włodzimierz Chróścik, dr Krzysztof Madej, Iwona Karpiuk-Suchecka

Moderator. red. Tomasz Skory – RMF FM

Przerwa kawowa (godz. 11.45)

Panel drugi (godz. 12.00)

„Tajemnica zawodowa – wyzwania i zagrożenia dzisiaj i w przyszłości?” Dorota Rzążewska, prof. r.pr. Rafał Stankiewicz , r.pr. Paweł Kurcman, Małgorzata Sokulska, Paweł Trojanek, adw. Radosław Baszuk

Moderator. red. Michał Dobrołowicz – RMF FM

Przerwa kawowa (godz. 13.30)

Panel trzeci (godz. 13.45)
„Jednostka – zawody zaufania publicznego – organy państwa. Pożądany model współpracy”
Uczestnicy: adw. Anisa Gnacikowska, dr inż. Mieczysław Grodzki, mgr inż. Jerzy Kotowski, Bartosz Pilitowski, Jolanta Przygońska, Krzysztof Pietrzyk, Michał Byliniak

Moderator. red. Janusz Szwertner – Onet

Ciepły poczęstunek (godz. 15.15)

RSVP:

Do 5 września br. na adres: konferencja@zaufani100lat.pl . Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapraszamy do wejścia stronę  www.zaufani100lat.pl i  dołączania do wydarzenia na Facebooku