Wiadomości
22.08.2018 / Wiadomości

Komunikat w sprawie odwołania ze stanowiska Przewodniczącego Zespołu Wizytatorów ORA w Warszawie adw. Sławomira Zdunka

22 sierpnia br. Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie na zwyczajnym posiedzeniu – po wyczerpującej dyskusji – podjęła uchwałę o odwołaniu ze stanowiska Przewodniczącego Zespołu Wizytatorów ORA w Warszawie adw. Sławomira Zdunka. Uchwała została podjęta przy dziewieciu głosach za i dwóch głosach przeciw.

Zdaniem Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie odwołanie adw. Sławomira Zdunka ze stanowiska Przewodniczącego Zespołu Wizytatorów ORA w Warszawie jest uzasadnione z tego powodu, iż, zgłaszając swoją kandydaturę do SN, legitymizuje szereg niekonstytucyjnych zmian w sądownictwie, zmierzających do ograniczenia niezależności sądownictwa i tym samym osłabienia sytemu ochrony praw i wolności w Polsce. ORA w Warszawie konsekwentnie stoi na stanowisku, że decyzji o kandydowaniu do SN, choć nie stanowi deliktu dyscyplinarnego, nie da się pogodzić z wieloma jednoznacznymi stanowiskami organów Izby Adwokackiej w Warszawie i Adwokatury, krytykujących jako niekonstytucyjne zmiany w sądownictwie.

ORA w Warszawie uważa także, iż każdy adwokat ma prawo do swojego zdania i opinii. Jeżeli natomiast reprezentuje organy samorządu adwokackiego, a szczególnie zajmuje stanowisko wiążące się z oceną innych adwokatów i ich działalności, a tak jest w przypadku mec. Sławomira Zdunka, musi posiadać szczególną legitymację samorządu i wymagany autorytet.

Zdaniem ORA w Warszawie brak decyzji o odwołaniu adw. Sławomira Zdunka oznaczałoby to, że organy samorządu adwokackiego obojętnie przechodzą wobec legitymizowania przez swoich członków niekonstytucyjnych i krzywdzących obywateli zmian w sądownictwie.

Motywy podjętej decyzji mają charakter zasadniczy i pryncypialny, bo sprawa jest najwyższej wagi. Chodzi o obronę fundamentów trójpodziału władzy i państwa prawa. Inne reakcje w tej sytuacji byłyby nieadekwatne.

Jednocześnie ORA w Warszawie uważa, iż próby traktowania stanowisk organów warszawskiego samorządu adwokackiego jako form nacisku są nieuzasadnione i są sposobem kwestionowania ich kompetencji i obowiązku do oceny zachowania adwokatów reprezentujących samorząd.

adw. Michał Fertak
rzecznik prasowy ORA w Warszawie